Prameny

Prameny

V seznamu uvádím ta vydání, která jsem měla v ruce. Mnohá z uváděných vydání možná nebudou běžně dostupná, ale pohádky vycházejí v různých souborech a výborech a jednotlivá vydání mohou být částečně odlišná v textaci či jazykové úpravě, nebo dokonce v sestavě zařazených příběhů, proto odkazuji na vydání, která znám. Naprostá většina z těch, o nichž se zmiňuji, se v různých výborech a souborech najít dá. U pohádek přeložených v mnoha případech existují i různé překlady (např. Grimmové, Andersen). Často se pak liší i názvy pohádek, hledání proto může být poněkud složitější. Také v různých převyprávěních jsou odlišnosti, například anglické pohádky v Šrutově Kočičím králi a Vladislavově Princezně s lískovými oříšky se liší v první řadě jazykem, méně dějovými fakty. Mnohem víc se liší skladba obou knížek, především proto, že Vladislavovy jsou jen anglické, kdežto Kočičí král zahrnuje i pohádky skotské, velšské a irské, ale Vladislav vydal samostatně Keltské pohádky. V takových případech bývá dobré srovnávat celé sbírky i jednotlivé příběhy.

Mytologie

Adlová, Věra: Proměny lásky, Albatros, Praha 1980

Allen, Stephen: Keltští válečníci, přel. J. Kučera, Computer Press, Brno 2008

Báje, pohádky, pověsti, Scientia, Praha 1994

Bárta, Miroslav: Sinuhetův útěk z Egypta. Egypt a Syropalestina v době Abrahamově, SET OUT, Praha 1999

Bhagavadgíta, přel. J. Filipský a J. Vacek, Odeon, Praha 1976

Dallapiccolová, Anna L.: Hindské mýty, Levné knihy KMa, Praha 2006

Edda, přel. Lad. Heger, Argo, Praha 2004

Epos o Gilgamešovi, přel. Lubor Matouš, 4.vyd., Mladá fronta, Praha 1997

Hart, George: Egyptské mýty, Levné knihy KMa, Praha 2006

Heanyová, Marie: Za devíti vlnami, přel. Z. Hron a I. Ryčovský, Apsida, Praha 1999

Homéros: Ílias, přel. O. Vaňorný, Rezek, Praha 2007; překlad R. Metrtlík, Odeon 1980

Homéros: Odysseia, přel. O. Vaňorný, Rezek, Praha 2007

Hrdličková, Věna: Nejkrásnější čínské příběhy, Portál, Praha 2005

Hudec, Ivan: Báje a mýty starých Slovanů, přel. J. Klimešová, Slovart, Praha 1994

Hulpach, Vladimír: Ossianův návrat, Albatros, Praha 1985 (pod názvem Keltské mýty a báje, Aventinum, Praha 2000)

Jacobs, Joseph: Keltské pohádky I., přel. S. Smýkalová a L. Doležalová, Ando Publishing, Brno 1996

Jacobs, Joseph: Keltské pověsti a pohádky I, přel. M. Pokorný, Zvláštní vydání, Brno 1996

Jacobs, Joseph: Keltské pověsti a pohádky, II., přel. M. Pokorný, Zvláštní vydání, Brno 1996

Kadečková, Helena: Soumrak bohů, Aurora, Praha 2009

Mabinogi. Keltské pověsti, přel. J. Vilikovský, Zvláštní vydání, Brno 1995

Marková, Dagmar: Staroindické báje, Akcent, Třebíč 2011

Martínková, Jana: O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných světech, Argo, Praha 2010

Matouš, Lubor a kol.: Mýty staré Mezopotámie, Odeon, Praha 1977

Metrlík, Rudolf: Trojská válka, Albatros, Praha 1969

Mertlík, Rudolf: Starověké báje a pověsti, Svoboda, Praha 1972

Miltner, Vladimír: Mahábhárata aneb Velký boj, Argo, Praha 2011

Miltner, Vladimír: Mahábhárata aneb Velký boj, Albatros, Praha 1988

Miltner, Vladimír: Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973

Neeson, Eoin: Irské mýty a legendy, přel. I. Daňhelová, Ando Publishing, Brno 1996

O hnědém medvědu ze Zeleného údolí. Skotské pohádky, legendy a mudrosloví, přel. M. Joujová a D. Samek, Argo, Praha 2008

Olbracht, Ivan: Biblické příběhy, 4.vyd., Albatros, Praha 1991

Ovidius Naso, Publius: Proměny, překlad F. Stiebitz, Odeon, Praha 1967; přel. I. Bureš, Nakladatelství Plot, Praha 2005

Pavlát, Leo – Holasová, Zuzana: Příběhy z Bible, Aventinum, Praha 1991

Petiška, Eduard: Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie, Albatros, Praha 1979

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce, 2. úplné vydání, Albatros, Praha 1998

Petiška, Eduard: Příběhy starého Izraele, Martin, Praha 1990

Petiška, Eduard: Staré řecké báje, SNDK, Praha 1958 (a četná další vydání)

Pilař, Jan: Homérova Ílias, Albatros, Praha 1979

Preinhaelterová, Hana: O statečném Rámovi a věrné Sítě, Albatros, Praha 1975

Scott, Michael: Hrdinové irských bájí, přel. R. Kamenická, Ando Publishing, Brno 1996

Scott, Michael: Irské báje a pověsti, přel. I. Daňhelová, Ando Publishing, Brno 1996

Scott, Michael: Kočičí zaklínání. Irské mýty a pověsti, přel. M. Nová, Argo, Praha 2006

Sec, Ivan: Keltské mýty a legendy, Koala, Havířov 2004

Sómadéva: Oceán příběhů 1 a 2, přel. D. Zbavitel, Odeon, Praha 1981

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích, přel. H. Kadečková, Argo, Praha 2003

Snorri Sturluson: Sága o svatém Olavu, přel. L. Heger, Lidová demokracie, Praha 1967

Tomek, Jiří: Bohové a faraóni, Albatros – Knižní klub, Praha 2000

Tomek, Jiří: Faraóni a kouzelníci, Albatros, Praha 2004

Tomek, Jiří: Legendy starověkého Orientu, Knižní klub, Praha 2002

Tomek, Jiří: Pět egyptských pohádek, Brio, Praha 2000

Tomek, Jiří: Příběhy faraónů, Albatros, Praha 1989

Vachala, Břetislav: Pověsti a legendy faraónského Egypta, KPK, Praha 1994

Vergilius Maro, Publius: Aeneis, přel. O. Vaňorný, Svoboda, Praha 1970

Vízdalová, Ivana: Soumrak a prsten, Knižní klub-Ikar, Praha 2000

Vladislav, Jan: Keltské pohádky, Petrov, Brno 1992

Zamarovský, Vojtěch: Aeneas, Albatros, Praha 1981

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta, Praha 1965

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a králové starého Egypta, Brána, Praha 2003

Zamarovský, Vojtěch: Gilgameš, Albatros, Praha 1976

Zamarovský, Vojtěch: Sinuhet, Albatros, Praha 1985

Zamarovský, Vojtěch: Za sedmi divy světa, přel. M. Zamarovská, SNDK, Praha 1963

Zatočil, Leopold: Sága o Volsunzích, SPN, Praha 1960

Zbavitel, Dušan: O copatých mniších, šibalech a nevěrných manželkách, Knižní klub, Praha 2007

Zbavitel, Dušan: Rámájana (podle Válmíkiho), Argo, Praha 2000

Zbavitel, Dušan – Merhautová, Eliška – Filipský, Jan – Knížková, Hana: Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997

Zeyer, Julius: Maeldunova výprava a jiné povídky, Čs. grafická unie, Praha 1938

Pohádky, pověsti a legendy navazující na keltskou mytologii

McCarthyová, Bairbre: Příběhy skřítků leprikónů, přel. J. Emmerová, Albatros, Praha 2001

O´Faolainová, Eileen – Kennedy, Patrick: Irské pohádky, SNDK, Praha 1959

Jacobs, Joseph: Keltské pohádky I., přel. S. Smýkalová a L. Doležalová, Ando Publishing, Brno 1996

Jacobs, Joseph: Keltské pověsti a pohádky I, přel. M. Pokorný, Zvláštní vydání, Brno 1996

Jacobs, Joseph: Keltské pověsti a pohádky, II., přel. M. Pokorný, Zvláštní vydání, Brno 1996

O hnědém medvědu ze Zeleného údolí. Skotské pohádky, legendy a mudrosloví, přel. M. Joujová a D. Samek, Argo, Praha 2008

Scott, Michael: Kočičí zaklínání. Irské mýty a pověsti, přel. M. Nová, Argo, Praha 2006

Vladislav, Jan: Keltské pohádky, Petrov, Brno 1992

Hrdinská epika

Báje, pohádky a legendy, Scientia, Praha 1994

Béowulf, přel. J. Čermák, Torst, Praha 2003

Cibula, Václav: Cid a jeho věrní, Albatros, Praha 1978

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie, Albatros, Praha 1973

Hulpach, Vladimír: Kralevic Marko, Albatros, Praha 1975

Hulpach, Vladimír: Příběhy Kruhového stolu, Albatros, Praha 1980

Hulpach, Vladimír: Rytíři krále Artuše, Fénix, Praha 1992

Hulpach, Vladimír: Rytířské legendy, Aventinum, Praha 1997

Hulpach, Vladimír – Frynta, Emanuel – Cibula, Václav: Hrdinové starých evropských bájí, Victoria Publishing, Praha 1995

Chaloupka, Otakar: Prsten Nibelungů. Legenda o Siegfriedovi, CZ Books, Praha 2007

Chmelová, Elena: Král Artuš a jeho družina, Mladé letá, Bratislava 1972

Kaňa, Jaroslav: Královské ságy, Albatros, Praha 1980

Malory, Sir Thomas: Artušova smrt, přel. J. Caha, Aurora, Praha 1997

Martelli, Stelio: Rytíři Kruhového stolu, přel. K. Křížová, Junior, Bratislava 1994

Píseň o Nibelunzích, přel. Jindř.Pokorný, Odeon, Praha 1974

Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14. Století, Odeon, Praha 1984

Stanovský, Vladislav: O třech bratřích z Kalevaly a kouzelném mlýnku Sampo, SNDK, Praha 1962

Staročeská Alexandreida, ELK, Praha 1949

Steinbeck, John: Činy krále Artuše a jeho vznešených rytířů, přel. L. a T. Havlíkovi, Baronet, Praha 2009

Tennyson, Alfred: Idyly královské I. a II, přel. F. Krsek, Jar. Šnajdr, Kladno 1922

Jaroslav Tichý: Kníže Dracula a jiné hradní pověsti, Aventinum, Praha 1998

Valentová, Anna: Sir Gawain a zelený rytíř, Sanch, Praha 2012

Wolfram von Eschenbach: Parzival, přel. Jindř. Pokorný, Aula, Praha 2000

Slovanská oblast

Černý, V. A.- Tvrdíková, Michaela - Vaculín, Ivo: Bohatýři dávných časů (ruské byliny, eposy kalmycký, baškirský, jakutský, kavkazský, kazašský, arménský, karelofinský aj.), Lidové nakladatelství, Praha 1989

Hulpach, Vladimír: Kralevic Marko, Albatros 1975

Karnauchová, Irina: Ruští bohatýři, Albatros. Praha 1984

Križanová – Brindzová, Helena: Bohatýrské byliny, přel. M. Vodičková, Práce, Praha 1986

Ruské pověsti, přel. V. Cabejšek, Akcent, Třebíč 2011

Slovo o pluku Igorově, přel. H. Vrbová, Albatros, Praha 1977

Vladislav, Jan: Příběhy třinácti bohatýrů, SNDK, Praha 1962

Vladislav, Jan – Stanovský, Vladislav: Ruské byliny, SNKLU, Praha 1964

Pohádky

Adascalitei, Vasile: Předu, předu pohádku, přel. M. Kavková, Lidové nakladatelství, Praha 1980

Afanasjev, Alexandr N.: Ruské lidové pohádky, přel. R. Lužík a K. Dvořák, Odeon, Praha 1984

Asbjörnsen, P. Ch. – Moe, J.: O princeznách z Modrého vrchu, přel. J. Vrtišová, Albatros, Praha 1973

Asbjörnsen, P. Ch. - Moe, J.: O obrovi, který neměl srdce v těle, přel. J. Vrbová, Argo, Praha 2012

Bulatov, Michail: Veselé pohádky a říkadla, přel. Z. Trochová a B. Součková, Lidové nakladatelství, Praha 1966

Calvino, Italo: Italské pohádky, přel. V. Hořký, Odeon, Praha 1982

Cibula, Václav: Francouzské pohádky, Albatros, Praha 1990

Cibula, Václav: Španělské pohádky, Albatros, Praha 1984

Černá, Zlata – Novák, Miroslav: Prodaný sen. Japonské pohádky, Petrkov, Havlíčkův Brod 2008

Černý, Václav – Tvrdíková, Michaela – Vaculín, Ivo: O kouzelném ptáku Zymyrykovi a jiné pohádky (středoasijské a kavkazské), Lidové nakladatelství, Praha 1985

Černý, Václav – Tvrdíková, Michaela – Vaculín, Ivo: O moudrém Chadaunovi a třech sluncích a jiné pohádky (povolžské, uralské a sibiřské), Lidové nakladatelství, Praha 1983

Černý, Václav A. – Tvrdíková, Michaela – Vaculín, Ivo: O statečném střelci Andrejovi, Lidové nakladatelství, Praha 1983

Červenka, Jan (sest.): O zlaté rybce a jiné slovanské pohádky, Svoboda, Praha 1984

Dobšinský, Pavol: Prostonárodné slovenské pověsti I. – III., Tatran, Bratislava 1973

Dobšinský, Pavol: Zakletý les, přel. J. Spilka, SNKLU, Praha 1964

Dračí král. Vietnamské pohádky, přel. P. Müllerová, Dauphin, Praha 2001

Erben, Karel Jaromír: České pohádky, Čs. spisovatel, Praha 1976

Erben, Karel Jaromír: Slovanské pohádky, Svoboda, Praha 1974

O´Faolainová, Eileen – Kennedy, Patrick: Irské pohádky, přel. M. Mašková, SNDK, Praha 1959

Finské pohádky I., přel. M. E. Světlík, Marek Světlík – M.E.S.S. Praha, 2011

Frolec, Václav: Bulharské pohádky, přel. H. Reinerová, Odeon, Praha 1970

Grimmové, Jacob a Wilhelm: Pohádky bratří Grimmů, přel. M. Kornelová, Albatros, Praha 1969

Horák, Jiří: Čarodějná mošna, Albatros, Praha 1981

Horák, Jiří: Český Honza, SNDK, Praha 1966

Hrdličková, Věna: Démonova flétna (japonské), 1989

Hrdličková, Věna: Rozsudky soudce Óoky, Aventinum, Praha 2015

Hrubín, František: Špalíček pohádek, in: Špalíček veršů a pohádek, Albatros, Praha 1974

Hulpach, Vladimír: Co vyprávěl kalumet, SNDK, Praha 1966

Hulpach, Vladimír: Šaharazádiny noci, Svoboda, Praha 1972

Hulpach, Vladimír: Za pohádkou kolem světa, Fénix, Praha 1995

Illyés, Gyula: Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky, přel. K. Horváthová, Dauphin, Praha 2008

Ispirescu, Petre: Rumunské pohádky, přel. P. Beneš, Odeon, Praha 1975

Jacobs, Joseph: Keltské pohádky, díl 1, přel. S. Smýkalová a L. Doležalová, Ando Publishing, Brno 1996

Kalyn, Andrij: Zakarpatské pohádky. Přel. J. Spilka, SNKLHU, Praha 1958

Karadžič, Vuk Stefanovič: Pohádky, přel. D. Karpatský, Odeon, Praha 1989

Karalijčev, Angel: Pohádkový svět. Bulharské lidové pohádky, přel. H. Reinerová, Albatros, Praha 1974

Karnauchová, Irina: Krása nesmírná, přel. Z. Psůtková, Lidové nakladatelství, Praha 1977

Karnauchovová, Irina: Peříčko Finista, jasného sokola, Albatros, Praha 1981

Kavková, M. (ed.): Pohádky z beránčího kožíšku (rumunské), Albatros, Praha 1985

Kindlerová, Rita (ed.): Pomsta Oleksy Dovbuše, Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti, přel. R. Kindlerová et al., Argo, Praha 2004

Krása země, přel. H. Tomková, Argo, Praha 2009

Kreutzwald, F. R.: Báchorky ze země tisíce ostrovů, přel. N. Slabihoudová, Balt-east, Praha 2000

Luffer, Jan (ed.): Strašidelný chrám v horách, Argo, Praha 2009

Marek, Jiří: Nejkrásnější zahrada, Čs. spisovatel, Praha 1979

Merhautová, Eliška: Indické pohádky a bajky, Vyšehrad, Praha 2000

Meyer, Maurits: Vlámské pohádky, přel. P. Schürová, Cinemax, Praha 1997

Müllerová, Petra: Dračí král, Dauphin, Praha 2001

Němcová, Božena: Národní báchorky a pověsti I. a II., SNKLHU, Praha 1954

Němcová, Božena – Seifert, Jaroslav: Mahulena, krásná panna, Albatros, Praha 1982

O hnědém medvědu ze Zeleného údolí, Argo, Praha 2008

O lesním carovi. Ukrajinské pohádky, přel. H. Pražáková, Albatros, Praha 1974

O muži, který šel za sluncem, přel. M. Moravcová a M. Nová, Argo, Praha 1996

Paní moře. Řecké pohádky, přel. M. Kulhánková, Argo, Praha 2010

Perrault, Charles: Pohádky Matky Husy, přel. F. Hrubín, Albatros, Praha 1972

Perrault, Charles – d´Aulnoy, Marie-Catherine – de Beaumont, Jeanne-Marie Leprince: Francouzské pohádky, přel. F. Hrubín, T. Sýkorová a G. Francl, Odeon, Praha 1990

Petiška. Eaduard: Příběhy tisíce a jedné noci, Mladá fronta, Praha1971

Petiška, Eduard: Sedmikráska, Albatros, Praha 1984

Pohádky rýžových polí. Vietnamské pohádky, přel. I. a O. Klinderovi, Albatros, Praha 1975

Pomsta Oleksy Dovbuše, Ukrajinské mýty, pohádky a pověsti, přel. M. Hrdinková-Ševečková, Argo, Praha 2004

Pucek, V.: Korejské pohádky, Aventinum, Praha 1997

Puškin, Alexandr Sergejevič.: Pohádky, přel. Frant. Halas, Petr Křička, Zd. Bergerová, Pavel Eisner a Frant. Nechvátal, Albatros, Praha 1972

Říha, Václav: Pohádky Václava Říhy, SNDK, Praha 1969

Scott, Michael, Kočičí zaklínání, Argo, Praha 2006

Sirovátka, Oldřich: Plný pytel pohádek, Albatros, Praha 1983

Sirovátka, Oldřich: Zlatý cop, Albatros, Praha 1996

Spilka, Josef: Veselé pohádky z kouzelných hor, Svět sovětů, Praha 1968

Stanovský, Vladislav – Vladislav, Jan: Strom pohádek z celého světa, SNDK Praha 1958

Stanovský, Vladislav – Vladislav, Jan: Druhý strom pohádek z celého světa, SNDK, Praha 1959

Šourek, Petr a Kostomitsopoulos, Denis (ed.): Řecké pohádky, bajky a anekdoty, Dauphin, Praha 2000

Šrut, Pavel: Kočičí král, Albatros, Praha 1989

Šťovíčkovy, Dana a Milada: Brokátový obraz (nečínské národy žijící v Číně), 1978

Šťovíčkovy, Dana a Milada: Tři zlaté Buddhovy vlasy, 1972

Tichý, Jaroslav: Divotvorný svícen perských bájí a pohádek, Brno 2008

Tichý, Jaroslav: Kouzelný koberec, Computer Press, Brno 2008

Tichý, Jaroslav: Svícen dvanácti dervišů, Perské pohádky a báje, Mladá fronta, Praha 1972

Tolstoj, Alexej: Za zvířátky do pohádky, přel. O. Mašková a V. Závada, Svět sovětů, Praha 1968

Tolstoj, Lev N.: Tolstoj dětem, přel. J. Kojzar, Albatros, Praha 1976

Tomek, Jiří: Dary krále džinů, Victorie Publishing, Praha 1995

Tomek, Jiří: Kouzelný květ pouště, Albatros, Praha 1989

Tvrdíková, Michaela: Pohádky z kouzelného mlýnku, Albatros, Praha 1992

Vladislav, Jan: Kapitán Tulipán a princezna z Bordeaux, Albatros, Praha 1970

Vladislav, Jan: Keltské pohádky, Petrov, Brno 1992

Vladislav, Jan: Král sedmi závojů, SNDK, Praha 1968

Vladislav, Jan: Pohádky paní Meluzíny, Atlantis, Brno 1999

Vladislav, Jan: Pohádky ze země draka, Knižní klub, Praha 2008

Vladislav, Jan: Princezna s lískovými oříšky, Grafoprint-Neubert, Praha 1995

Werich, Jan: Úsměv klauna, Brána, Praha 1997

Zachystalová, Eliška: Afghánské pohádky, SNDK, Praha 1958

Zaunert, Paul: Německé lidové pohádky, přel. Z. Štolba, Odeon, Praha 1976

Zbořilová, Iva – Klindera, Odolen: Vietnamské pohádky, Odeon, Praha 1974

Zlatý střevíček. Ukrajinské lidové pohádky, přel. L. Zilynská, Lidové nakladatelství, Praha 1970

Pověsti

Baláš, Miloslav: Kouzelný kvítek. Vyprávěnky z Valašska, Blok, Brno 1979

Daněk, Adolf: Báje českého Pošumaví, Kentaur/Polygrafia, Praha 1994

Dvořáček, Karel: Stará píseň, Profil, Ostrava 1967

Fiala, Werner: Krakonošovy příhody, nákladem vlastním, Trutnov, b.r

Grohmann, Josef Virgil: Pověsti z Čech, přel. R. Charvát, Plot, Praha 2009

Horyna, Václav: Pověsti českého severovýchodu, B. E.Tolman, Hradec Králové 1947

Hulpach, Vladimír: Kouzelné dudy. Pověsti ze Žatecka Lounska. Severočeské nakladatelství, Ústí n. L. 1985

Hulpach, Vladimír: Pohádkové vandrování po Čechách, Albatros, Praha 1992

Hulpach, Vladimír: Pohádkové vandrování Moravou, Albatros, Praha 1998

Jech, Jaromír: Krakonoš, Plot, Praha 2008

Jech, Jaromír: Krkonošské pohádky (původní název Krakonošova mošna), XYZ, Praha 2008

Kilianová, Eva – Sirovátka, Oldřich: Král moravských vodníků, Blok, Brno 1974

Košnář, Julius: Staropražské pověsti a legendy, Odeon, Praha 1992

Kratochvíl, Miloš V.: Báje a pověsti z Čech, Albatros, Praha 1984

Kubátová, Marie: Pohádky o Krakonošovi, Artur, Praha 2005

Lazecký, František: Dukátová stařenka, Profil, Ostrava 1983

Lev, František: Krakonošovy pohádky, Agave, Český Těšín 2002

Lisická, Helena: Z hradů, zámků a tvrzí, Svoboda, Praha 1971

Lisická, Helena: Zrcadlo starých časů. Pověsti a zkazky z českých měst. Albatros, Praha 1985

Mašínová, Leontina: Ze starých pověstí a legend, Albatros, Praha 1970

Pavel, Josef: Pověsti českých hradů a zámků I. a II., Levné knihy KMa, Praha 2000

Petiška, Eduard: Z pokladnice příběhů království českého, Martin, Praha 1994

Pochop, Antonín: Krakonošova mísa, Kruh, Hradec Králové 1984

Preussler, Otfried: Moje knížka o Krakonošovi, přel. L. J. Beran, Vyšehrad, Praha 1998

Rauvolf, Josef (ed.): Legendy a pověsti staré Šumavy, Levné knihy KMa, Praha 2002

Reitmannová, Jaroslava: Šibal Krakonoš, Albatros, Praha 1962

Sedláček, August: Historické pověsti lidu českého, Melantrich, Praha 1998

Sirovátka, Oldřich - Šrámková, Marta: Živá voda, Albatros, Praha 1986

Spilka, Josef: Náš Krakonoš, Lidové nakladatelství, Praha 1973

Šrámková, Marta – Sirovátka, Oldřich: Brněnské kolo a drak, Blok, Brno 1981

Šuleř, Oldřich: Nic nalhaného, máloco pravda. Pověsti z Valašska, Albatros, Praha 1990

Wagnerová, Magdalena: Pověsti staré Prahy, Plot, Praha 2014

Wagnerová, Magdalena: Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení, Plot, Praha 2010

Wenig, Adolf: Pověsti o hradech, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha 1921 Staré pověsti české

Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká, Academia, Praha 2013

Ježková, Alena: Staré pověsti české a moravské, Albatros, Praha 2005

Jirásek, Alois: Staré pověsti české, Dobrovský, Praha 2013

Kosmova kronika česká, přel. K. Hrdina, Čs. spisovatel, Praha 2012

Kronika tak řečeného Dalimila, Academia, Praha 1988

Mašek, Petr: Prastaré pověsti české, Pistorius a Olšanská, Příbram 2010

Olbrach, Ivan: Ze starých letopisů, Čs.spisovatel, Praha 1974

Rukopis královédvorský a zelenohorský, Neklan, Praha 1997

Asijská část

Arabské a perské (viz též oddíl Pohádky)

Gay-Para, Praline: Kočičí žena a jiné libanonské pohádky, přel. kolektiv, Es-ma, Brno 2004

Hrubín, František: Pohádky z Tisíce a jedné noci - více vydání, též ve Špalíčku

Hulpach, Vladimír: Sindibád Námořník, Aventinum, Praha 1999

Klíma, Otakar (výbor a překlad): Oběti ohňům, Odeon, Praha 1985

Klíma, Otakar: Sláva a pád starého Íránu, Orbis, Praha 1977

Mendel, Miloš (ed.): Tucet tváří Nasreddinových, Orientální ústav ČAV, Praha 2004

Pantůček, Svetozár: Mořská víla a jiné arabské pohádky, Delta, Kladno 1995

Tauer,Felix: Tisíc a jedna noc, osm dílů, Euromedia Group-Odeon, Praha 2001 – 2011

Tauer, Felix (ed. a překl.): Z pohádek Šahrazádiných, ELK, Praha 1948

Tomek, Jiří: Král světla, Argo, Praha 2016

Tomek, Jiří: Legendy starověkého Orientu, Knižní klub, Praha 2002

Zachystalová, Eliška: Afgánské pohádky, SNDK, Praha 1958

Indie, Nepál, Bhútan

Calle, Ramiro: Himálajské příběhy, Portál, Praha 2003

Czezcotka, Pavel (ed.): Hliněný tygr, přel. P. Czeczotka, Argo, Praha 2007

Marek, Jiří: Nejkrásnější zahrada, Čs. spisovatel, Praha 1979

Marková, Dagmar: Staroindické báje, Akcent, Třebíč 2011

Merhautová, Eliška: Indické pohádky a bajky, Vyšehrad, Praha 2000

Miltner, Vladimír: Malá encyklopedie buddhismu, Libri, Praha 2002

Miltner, Vladimír: Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973

Olbracht, Ivan: O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, Albatros, Praha 1972 (???)

Pošta, Miroslav (ed.): Himálajské pohádky, Verzone, Praha 2012

Preinhaelterová, Hana: O statečném Rámovi a věrné Sítě, Albatros, Praha 1975

Sómadéva: Oceán příběhů 1 a 2, přel. D. Zbavitel, Odeon, Praha 1981

Zbavitel, Dušan: Rámájana (podle Válmíkiho), Argo, Praha 2000

Zbavitel, Dušan – Merhautová, Eliška – Filipský, Jan – Knížková, Hana: Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997

Barma - Myanmar

Maun Tchien Aun: Krokodýl Dešťový mrak, Barmské legendy a mýty, před. P. Czeczotka, Argo, Praha 2003

Stanislava Stehnová (sest.): Barmské pohádky a pověsti, Vyšehrad, Praha 2001

Kambodža

Klindera, Odolen: Sedmnáct zlatých princezen, Albatros, Praha 1987 Vietnam

Eduard Claudius: Když se ryby pásly na nebi, přel. K. Jiroudková, SNDK, Praha1967

Odolen a Iva Klinerovi (sest.): Pohádky rýžových polí. Vietnamské pohádky, Albatros, Praha 1975

Petra Millerová: Dračí král, Dauphin, Praha 2001

Iva Zbořilová a Odolen Kundera (sest.): Vietnamské pohádky, Odeon, Praha 1974

Tibet

Andreas Gruschke: Tibetské mýty a legendy, Volvox Globator, Praha 2000

Kolmaš, Josef: Suma tibetského písemnictví, Argo, Praha 2004 Čína

Birrellová, Anne: Čínské mýty, přel. T. Pekárek, Levné knihy KMa, Praha 2006

Cimický, Jan: Vrch čajové konvice, Mladá fronta, Praha 2006

Čínské pohádky, il. R.Fučíková, Brio, Praha 2007

Čínské pohádky, přel. L. Holubová-Mikolášová, L. Obuchová, D. Šťovíčková a M. Bláhová-Šťovíčková, Brio, Praha 2007

Čou Mej-žu – Ču Wej-chua: Příběhy dračích císařů, přel. R. Škvařil, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1993

Guther, Josef: Bohové a symboly staré Číny, přel. J. Hlavička, Brána, Praha 2005

Hilská, Vlasta: Pastýř a Nebeská přadlena, Praha 1947

Hrdličková, Věna: Nejkrásnější čínské příběhy, Portál, Praha 2005

Olivová, Lucie: Čínské pohádky, Vltavín, Praha 2007

Olivová, Lucie: Klenoty čínské literatury, Portál, Praha 2006

Palát, Augustin – Průšek, Jaroslav: Středověká Čína, DharmaGaja, Praha 2001

Průšek, Jaroslav (ed.): Podivuhodné příběhy z čínských tržišť a bazarů, Odeon, Praha 1991

Rozmarné a tajuplné příběhy ze staré Číny, přel. J. Häringová, Vyšehrad, Praha 2017

Šťovíčkovy, Dana a Milada: Brokátový obraz, Albatros, Praha 1978

Šťovíčkovy, Dana a Milada: Tři zlaté Buddhovy vlasy, Artia, Praha 1972

Vladislav, Jan: Pohádky ze země draka, Knižní klub, Praha 2008

Wu Čcheng-en: Opičí král, přel. Z. Novotná, SNDK, Praha 1961

Korea

Jak se prodavač papíru stal Buddhou, přel. I.M. Gruberová, DharmaGaja, Praha 2006

Pucek, Vladimír: Korejské pohádky, Aventinum, Praha 1997

Pucek, Vladimír - Genzor, Josef: Vodopád devíti draků. Korejské mýty a legendy, Albatros 1983 Japonsko

Černá, Zlata – Novák, Miroslav: Prodaný sen, Albatros, Praha 1973

Eliášová, B. M.: Japonské pohádky, Rebcovo nakl., Praha 1943

Hloucha, Joe: Pohádky japonských dětí, A. Neubert, Praha 1926

Hloucha, Joe: Pohádky slunného východu, Praha 1944

Hrdličková, Věna: Démonova flétna, 1989

Krupa, Viktor: Japonské mýty Kodžiki, přel. F. R. Hrabal, CAD Press, Bratislava 2007

Luffer, Jan (ed.): Strašidelný chrám v horách, Argo, Praha 2009

Literatura Záznamy z praxe