Kontakt

rodina@evamachkova.cz

Sdružení pro tvořivou dramatiku, o.s., Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 - Organizuje vzdělávání, přehlídky a dílny dětského a mládežnického divadla a přednesu, ediční činnost, sdružuje na 600 pedagogů dramatické výchovy

NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 - Národní informační a poradenské centrum pro kulturu; organizuje přehlídky, festivaly, semináře, kursy a dílny, publikační činnost a periodika

Česká improvizační liga, o.s., Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 – Kobylisy - Organizuje zápasy a soutěže improvizační ligy, kusy a semináře

Asociace dramacenter ČR, o.s.

Vysoké školy poskytující různé formy vzdělání v oboru dramatická výchova

Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha, Karlova 26, 116 65 Praha 1

Ateliér divadlo a výchova JAMU Brno, Mozartova 1, 662 15 Brno

Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Praha, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Katedra pedagogiky Západočeské univerzity Plzeň, Chodské nám. 1, 306 14 Plzeň

Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, F.Šrámka, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory

Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Katedra primární pedagogiky a Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Staré Brno

Další infromace na adrese www.drama.cz