Glosy

Glosy

K velmi kulatým narozeninám jsem dostala maily a dopisy, přišly telefonáty, ale i úžasné květiny. Chtěla bych za to poděkovat veřejně. Je štěstí vědět, že na mne pamatují i lidé, které jsem už dávno neviděla, jejichž dopisy svědčí o tom, že jsem něco udělala a jiným snad něco dala. Ale také to byla...

Setkávám se často s více či méně jasně vyjádřenou nechutí k teoriím a k čtení teoretických statí a studií. Jsou i lidé, kteří teorii považují za jakýsi odpad, za naprostou zbytečnost a jejich čtení za ztrátu času. Nevím, zda někdo vyzkoumal příčiny tohoto jevu, mohu se jen dohadovat. Jeden můj dohad...

Spojení výtvarné a dramatické výchovy se vyskytuje – alespoň na Katedře výchovné dramatiky na DAMU – čím dál častěji. Je to zvláštní věc, podstata divadla a dramatičnosti se od výtvarnosti liší podstatně, neboť zatímco dramatika se vyjadřuje osobou a skončením akce navždy mizí, výtvarné artefakty js...

Podíváte-li se o Slovníku spisovného jazyka českého či do Slovníku cizích slov najdete celkem shodné vysvětlení: slovo pochází z latiny, je knižní a hanlivé a označuje slohově nadnesený, květnatý nebo jen obecně platný, ale prázdný obrat, výraz, rčení, jinak řečeno frázi. Socialistické školství, jeh...

Dostala se mi víceméně náhodně do ruky tenká knížečka, spíš sešitek, Sergeje Hessena, Rusa, který v roce 1909 získal doktorát na německé univerzitě, habilitoval se v Petrohradě a působil v Tomsku, ale v roce 1921 emigroval do Československa, které v té době bylo útočištěm Rusů i Ukrajinců, kteří nes...

Nedávno jsem se dočetla, že využívat dramatické metody ve vyučování je zneužití umění. Je to názor vycházející zřetelně z pojetí umění a umělce jako čehosi výjimečného, pro běžné smrtelníky nedosažitelného i nepřijatelného; souvisí asi i s nenaplněnými dětskými sny a představami – budu malířem, bu...

Jak jste se cítili? se ptává učitelka (tu a tam i učitel) někdy i párkrát během jedné lekce. I to je důležité, i na emoce v průběhu reflexe někdy dojde. A konec konců, existují situace v životě skupiny pravidelně spolupracující, hlavně té dlouhodobě fungující, že je třeba dát citům a živým ještě záž...

Jak začít je vždy důležité, kdosi to vyjádřil bonmotem, že pokud se nepodaří vzbudit u hráčů zájem v prvních čtyřech vteřinách, je lekce ztracena. V dramatice se startovní bod často nazývá „návnada“, tedy to, co má přitáhnout zájem a vyvolat napětí, co má žáky „chytit na udičku“. Ale nezkušený kanto...

Dramatická výchova se na vysoké škole objevila až od 90. let, protože je to obor, v němž je hluboce a trvale zakódován demokratický přístup k žákům a výchova k toleranci a tvořivosti, což se komunistickému režimu vůbec nehodilo do krámu. A když konečně bylo zahájeno dálkové (později přejmenované...