Kursy

Workshop Dramatické metody v prvouce

Viz článek v rubrice Ve škole

Kombinovaná forma – 2 setkání + průběžné konzultace na emailu, ověřování v praxi a jeho prezentace

Výstup: zveřejnění výsledků ověřování (forma závisí na počtu účastníků a jejich prací)

Termíny podle dohody, průběh od září/října 2020 do konce školního roku

Místo schůzek: V hůrkách 2145/1, Praha 5 – Nové Butovice

Vstupní poplatek: 500 Kč

Volba předlohy pro dramatickou výchovu

5 lekcí po cca 3 hodinách, určeno učitelům se zkušeností v dramatické výchově nebo uchazečům o přijetí ke studiu oboru

  1. Principy volby látek pro DV
  2. Společný rozbor vybraných látek
  3. – 5. Referáty účastníků o vybraných látkách, diskuse

Cena kursu za osobu 1.200 Kč

Přihláška:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Současné zaměstnání nebo studium:

Zkušenost s dramatickou výchovou:

Internetová varianta

Místo setkání e-mailová korespondence: zadám práci, návrh lekce, případně její realizaci, zašlu komentář, případně další zadání – záleží na tom, kolik lekcí si vyžádáte.

Výhodou této dálkové formy je možnost přizpůsobit program podle Vašich potřeb, tj. na určitou věkovou skupinu od mateřské po střední školu, a specializace na předmět dramatická výchova, nebo na uplatnění dramatických metod ve vyučování, zejména na prvouku, vlastivědu a literární výchovu, na kombinaci dramatické a výtvarné výchovy, na práci s tradiční lidovou pohádkou nebo s pověstí.

Cena kursu: 300. - Kč zápisné, jedna lekce 150.- Kč, počet lekcí záleží na domluvě

Přihláška:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Současné zaměstnání nebo studium:

Zkušenost s dramatickou výchovou:

Volba varianty:

Didaktika v praxi – možnost internetové varianty obdobně jako o volby předlohy

8 lekcí po cca 3 hodinách, určeno pro učitele s praxí v oboru dramatické výchovy

Těžiště kursu je ve vytváření skupinových projektů dílen a jejich průběžné konzultování

  1. Úvod, zadání, smysl spolupráce, plánování v DV
  2. Výběr látky pro společné projekty, vytvoření dvojic nebo trojic
  3. – 5. Konzultace k rozpracovaným projektům, jejich průběžná realizace

6. – 7. – Prezentace uskutečněných projektů, jejich hodnocení

8. – Souhrn, teoretické závěry

Cena kursu za osobu – 1.800 Kč

Přihláška:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Současné zaměstnání nebo studium:

Zkušenost s dramatickou výchovou :

Lektorka kursů: prof. Eva Machková, IČO 06371205

Aktivity účastníků: nutná účast v diskusích, přicházet s vlastními problémy i záměry.

Na závěr kursu osvědčení

Výuka bude probíhat vždy v sobotu odpoledne (možnost dohody na spojení dvou lekcí v jednom dnu podle potřeb frekventantů

nebo individuálně po internetu, ceny obdobné jako u volby předlohy.

Místo – můj byt, Praha - Nové Butovice

Kurs realizovaný

Workshop na téma plánování v dramatické výchově

Realizace 2. – 4. července 2018

Účastníci:

Zuzka Králová, dosud konzervatoř Topolčany, herectví, amatérský soubor Prievidza, stěhuje se do Prahy

Stanislava Koníčková, ZUŠ

Jarmila Bakusová, ZUŠ Prievidza

Jaroslav Pěnička, doktorské studium na katedře primární pedagogiky PedF UK Praha

Aktivity:

Zahájení modelovou lekcí

Juraj Jánošík – tři různá řešení látky: ZUŠ – děti 12-13, amatérský soubor dospívajících – směřuje k divadlu, studenti PedF – Osobnostně sociální výchova (otázky zbojnictví, hrdinství)

Stařeček, který nechával rozkvétat stromy - tři řešení: inscenace s dětmi, lekce, resp. série lekcí ZUŠ, OSV na PedF UK