Literatura o DV

BLÁHOVÁ, K.: Uvedení do systému školní dramatiky, IPOS-ARTAMA-STD, Praha 1996

BUDÍNSKÁ, H.: Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi, IPOS-ARTAMA, Praha 1994

CISOVSKÁ, H.: Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 2012

CLARK, J., DOBSON,W., GOODE, T., NEELANDS, J.: Lekce pro život. Drama a integrované kurikulum. Přel. E. Burešová, Masarykova universita, Brno 2008

DISMAN, M.: Receptář dramatické výchovy, SPN, Praha 1976

KARAFFA, J.: Dramatická výchova a Mikuláš ve škole, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 2012

KOŤÁTKOVÁ, S. (sest.): Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Karolinum, Praha 1998

MACHALÍKOVÁ, J. – MUSIL, R.: Improvizace ve škole. Informatorium, Praha 2015

MACHKOVÁ, Eva: Dramatika hra a tvořivost, H + H, Praha 2017

MACHKOVÁ, Eva: Jak se učí dramatická výchova, NAMU, Praha 2007

MACHKOVÁ, E.: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací, STD, 11. upravené vydání, Praha 2007

MACHKOVÁ, E. (sest.): Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Portál, Praha 2013

MACHKOVÁ, E. (sest.): Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk, Portál, Praha 2013

MACHKOVÁ, E. (sest.): Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, Portál, Praha 2012

MACHKOVÁ, E.: Úvod do studia dramatické výchovy, 3. rozšířené a přepracované vydání, NIPOS-ARTAMA, Praha 2018

MACHKOVÁ,E.: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, NAMU, Praha 2000

MACHKOVÁ, E. – KRÁLOVÁ O. – OPLATEK. F. a kol.: Škola dramatickou hrou, Pedagogická fakulta OU, Ostrava

MARTÍNKOVÁ, N.: Hra a divadlo, NIPOS.ARTAMA, Praha 2018

MARUŠÁK, R.: Literatura v akci, NAMU, 2010

MARUŠÁK, R. – KRÁLOVÁ, O.- RODRIGUEZOVÁ, V.: Dramatická výchova v kurikulu současné školy, Portál, Praha 2008

MLEJNEK, J.: Dětská tvořivá hra, Hradec Králové 1981

MORGANOVÁ, N.-SAXTONOVÁ, J.: Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Přel. H. Zymonová, STD + NIPOS, Praha 2001

PALARČÍKOVÁ, A.: Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží, STD, Praha 2001

PROVAZNÍK, J.: Děti a loutky, NAMU, Praha 2008

PROVAZNÍK, J. (sest.): Dítě mezi výchovou a uměním, STD, Praha 2008

PROVAZNÍK, J. (sest.): Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, IPOS-ARTAMA, Praha 2000

RODOVÁ, V.: Dramatická výchova v muzeu, Veronika Rodová 2016

RODOVÁ, V.: Dramatická výchova ve službách dějepisu, Masarykova univerzita, Brno 2014

SVOBODOVÁ, E. – ŠVEJDOVÁ, H.: Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Portál, Praha 2011

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Š.: Metodika mluvní výchovy dětí, STD, Praha 1994

ULRYCHOVÁ, I.: Drama a příběh. Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově, NAMU, Praha 2007

ULRYCHOVÁ, I. – GREGOROVÁ, V. – ŠVEJDOVÁ, H.: Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha 2000

VALENTA, J.: Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik (srovnání systémů), ISV-nakladatelství, Praha 1999

VALENTA J.: Hraní rolí ve výchově a vyučování, in: Kapitoly z teorie výchovné dramatiky, ISV-nakladatelství, Praha 1995

VALENTA, J.: Metody a techniky dramatické výchovy, Grada, Praha 2008

VASQUES, M.: Buďte mistry improvizace, Grada, Praha 2013

WAY, B.: Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, STD a NIPOS, Praha 2014

ZÁMEČNÍKOVÁ, E.: Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory, NIPOS-ARTAMA, Praha 2009