Výtvarná dramatika?

Výtvarná dramatika?

Spojení výtvarné a dramatické výchovy se vyskytuje – alespoň na Katedře výchovné dramatiky na DAMU – čím dál častěji. Je to zvláštní věc, podstata divadla a dramatičnosti se od výtvarnosti liší podstatně, neboť zatímco dramatika se vyjadřuje osobou a skončením akce navždy mizí, výtvarné artefakty jsou od svého tvůrce odděleny a žijí si svým životem a mohou ho i přežít. Ale pedagogické principy obou oborů jsou si velmi blízké, a tak se mají navzájem čím obohacovat, jak dokládá řádka diplomových prací, které byly na KVD obhájeny. Hana Habrychová Koutová (2013) založila diplomovou práci na dílnách, které realizovala se středoškoláky a spojovala v nich prvky dramatické s výtvarnými i s literaturou. Božena Osvaldová a Veronika Blažková (obě 2016) realizovaly projekty ve výtvarném oddělení ZUŠ a založily je na aktivitách, které se pak promítly do výtvarných prací a vnesly tak do činnosti individuální i sociální vztahy, Martina Najbrtová (2010) nazvala práci Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu. Zatímco první tři uplatnily dramatiku pro cíle výtvarné, Martina Najbrtová naopak výtvarná díla pro cíle dramatické. Obojí má svou platnost, ale nabízí se otázka, zda nelze jít ještě dál a hledat hlubší souvislosti a propojení – v projektu založeném na tibetské bajce O ptácích a opicích skupina lektorek uplatnila dialog vedený výtvarně, děti si svá sdělení „říkaly“ výtvarnými prostředky. Nepochybně existují i další elementy, které lze chápat dramaticky i výtvarně - určitě rytmus, prostor… a ještě něco?

Vedle zmíněných autorek diplomových prací na KDV studují nebo studovaly i další posluchačky s kvalifikací pro výtvarnou výchovu a v praxi oba obory propojují ve výtvarné výchově, ale také v lektorské práci v galerii. Málokdy, spíše jen v jednotlivých případech, se však setkáváme s posluchači z oblasti hudební nebo taneční a pantomimické výchovy. Možná je to jen náhoda, ale možná ne. Přitom by se nabízelo například propojení dramatiky s Orffovou školou, soustavné, ne jen příležitostné použití orffovského instrumentáře v dramatické výchově – námět pro ty, kteří to praktikují, anebo by rádi zkusili. Ale nejspíš existují i jiné možnosti, zda realizovatelné nebo ne, to je otázka.

Předchozí Následující