Literatura

Literatura

Adams, Simon: Atlas starověkého světa, přel. P. Ivan, Eastone Books, Bratislava 2007

Allen, Stephen: Keltští válečníci, přel. J. Kučera, Computer Press, Brno 2008

Armstrongová, Karen: Krátká historie mýtu, přel. Š. Kovařík, Argo, Praha 2005

Atkinson, Austen: Ztracené civilizace, přel. Dušan Zbavitel, Euromedia Group - Universum, Praha 2006

Bateman, Graham – Eganová, Victoria: Encyklopedie Zeměpis světa, Columbus, Praha 1995

Batey, Colleen et.al.: Svět vikingů, přel. I. Gottwaldová, Knižní klub a Balios, Praha 1998

Bartlettová, Sarah: Mýty a báje od A do Z, přel. L. Mikulka, Metafora, Praha 2009

Bates, Brian: Skutečná Středozem, přel. J. Balek, Mladá fronta, Praha 2005

Beaumontová, Émilie: Středověk, přel. I. Staňková, Librex, Ostrava 2006

Bellingham, David: Keltská mytologie, přel. M. Klímová, Volvox Globator, Praha 1996

Beranová, Magdalena: Slované. Panorama, Praha 1988

Bettelheim, Bruno: Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době, přel. L. Lucká, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000

Botheroydovi, Sylvia a Paul: Lexikon keltské mytologie, přel. V. Marek, Ivo Železný, Praha 1998

Burenhult, Göran (hlavní editor): Velké civilizace. Kultura a společnost starověku, přel. kolektiv, Argo, Praha 2006

McCallová, Henrietta: Mezopotamské mýty, přel. Ivo Šmoldas, Levné knihy KMa, Praha 2006

Campbell, Joseph: Mýty západu, přel. J. Novotná, Pragma, Praha, b.r

Campbell, Joseph: Primitivní mytologie: Masky bohů, přel. J. Novotná, Pragma, Praha 2008

Campbell, Joseph: Proměny mýtu v čase, přel. H. Loupová, Portál, Praha 2000

Campbell, Joseph: Tvořivá mytologie, přel. J. Novotná, Pragma, Praha b.r.

Cardini, Franco: Válečník a rytíř, in: Jacques le Goff (ed.): Středověký člověk a jeho svět, přel. Z. Frýbort, 2.vyd., Vyšehrad, Praha 2003

Carpenter, Humphrey: J. R. R. Tolkien. Životopis, přel. S. Pošustová, Mladá fronta, Praha 1993

Clarusová, Ingeborg: Keltské mýty, přel. J. Hlavička, Vyšehrad, Praha 2001

Cotterell, Arthur et al.: Mytologie. Bohové, hrdinové, mýty, přel. V. Čadský, Slovart, Praha 2007

McCoyová, Edain: Keltské mýty a magie. Jak si osvojit sílu bohů a bohyň, přel. J. Novotná, Volvox Globator, Praha 1999

Cunliffe, Barry: Keltové. Průvodce pro každého, přel. St. Pavlíček, Dokořán, Praha 2009

Curran, Bob: Praktický průvodce světem irských kouzelných bytostí, přel. P. Fantys, Tichá Byzanc, Kutná Hora 2006

Čapek, Karel: K teorii pohádky, Několikero motivů pohádkových, Několik pohádkových osobností. In: Marsyas čili na okraj literatury, 1. vyd. 1931 (a četná další vydání)

Černoušek, Michal: Děti a svět pohádek, Albatros, Praha 1990

Červenka, Jan (sest.): O pohádkách. Stati a články, SNDK, Praha 1960

Čornej, Petr a kol.: Dějiny evropské civilizace I., Praha a Litomyšl, Paseka 1995

Dallapiccolová, Anna L.: Hindské mýty, Levné knihy, Praha 2006

Filip, Jan: Keltská civilizace a její dědictví, 4. rozšířené vyd., Academia, Praha 1995

Filipský, Jan: Encyklopedie indické mytologie, Libri, Praha 1998

Fink, Gerhard: Encyklopedie antické mytologie, přel. J. Horák, Votobia, Olomouc 1996

Finkelstein, Israel – Silberman, Neil Asher: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, přel. M. Čapková, Vyšehrad, Praha 2007

Flori, Jean: Rytíři a rytířství ve středověku, přel. D. Kovářová, Vyšehrad, Praha 2008

Fouilloux, Danielle et.al.: Slovník biblické kultury, přel. J.Binder a kol., Ewa Edition, Praha 1992

Le Goff, Jacques: Středověký člověk a jeho svět, přel. kolektiv, Vyšehrad, Praha 1999

Green, Liz – Sharman-Burke, Juliet: Životní cesta v zrcadle mýtů, přel. H. Loupová, Portál, Praha 2001

Greenová, Miranda: Keltské mýty, přel. Tomáš Pekárek, Levné knihy KMa, Praha 2006

Guther, Josef: Bohové a symboly staré Číny, přel. J. Hlavička, Brána, Praha 2005

Hazard, Paul: Knihy, děti a lidé, přel. J. Košnarová, Albatros, Praha 1970

Heller, Jan: Starověká náboženství, Kalich, Praha 1988

Helus, Zdeněk: Dítě v osobnostním pojetí, Portál, Praha 2004

Hošťálek, Stanislav: Kniha o rytířích, Půrorys, Praha 2002

Hradil, Radomil: Skřítkové a víly v pověstech a na zahradě, Fabula – Hana Jankovská, Hranice 2008

Hudec, Ivan: Báje a mýty starých Slovanů. Přel. J. Klimešová, Slovart, Praha 1994

Chaloupka, Otakar – Nezkusil, Vladimír: Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I., Albatros 1973

Chrisholmová, Jane - Millardová, Anne et al.: Starověké civilizace – Školní encyklopedie, přel. H. Kovaříková a L. Libovická, Svojtka a comp., Praha 2003

Karbusický, Vladimír: Báje, mýty, dějiny. Mladá fronta, Praha 1995

MacKillop, James: Keltské bájesloví, přel. V. Pelíšek, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2010

Klíma, Josef: Sumerská společnost a kultura, in: Kramer, S.N.

Koudelková, Eva (ed.): Čtení o Krakonošovi, Bor, Liberec 2002

Koudelková, Eva: Krakonoš v literatuře, Bor, Liberec 2006

Kramer, Samuel Noah: Historie začíná v Sumeru, přel. Jos. Klíma, 2.vyd., SNKLU, Praha 1965

Lecouteux, Claude: Trpaslíci a elfové ve středověku, přel. B.Chvojková, Volvox globator, Praha 1998

Lexa, František: Náboženská literatura staroegyptská 1. a 2., Herrmann a synové, Praha 1997

Luffer, Jan: Katalog českých démonologických pověstí, Academia, Praha 2014

Lurker, Manfred: Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů, Knižní klub, Praha 2003

Macek, Petr: Adolescence. Portál, Praha 1999

Machková, Eva: Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, DAMU 1997

Machková, Eva: Mezi skutečností a snem. Kapitoly z poetiky pohádkové hry, Kant, Praha 2013

Machková, Eva: O sani s mnoha hlavami (Dramaturgie a dramatika dětského divadla), PKS, Praha 1991

Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, DAMU, Praha 2000

Marčok, Viliam: O ludovej próze, Mladé letá, Bratislava 1978

Martellová, Hazel Mary: Svět ve starověku, přel. K. Darmovzalová, Fragment, Havlíčkův Brod 1998

Marušák, Radek: Literatura v akci, AMU, Praha 2010

Marxová, Helma: Svět mýtů, přel. E. Černá, Volvox Globator, Praha 2002

Mauduit, J. A.: Keltové, přel. L. Veselá, Panorama, Praha 1979

Millardová, Anne a kol.: Starověké civilizace. Školní encyklopedie. Přel. H. Kovaříková a L. Libovická, Svojtka, Praha 2003

Moody, T. W. a Martin, F. X. a kol.: Dějiny Irska, přel. M. Pelarová a M. Korbelík, 2. vyd., NLN, Praha 2003

Morleyová, Jacqueline: Kdybych byl Egypťan, přel. J. Minaříková, Slovart, Praha 1996

Morleyová, Jacqueline: Kdybych byl viking, přel. T. Řezáčová, Slovart, Praha 1995

Neškuda Bořek: Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova, Libri, Praha 2004

Nováková, Nea – Pecha, Lukáš – Rahman, Furat: Dějiny Mezopotámie, Karolinum, Praha 1998

O´Callaghan, Sean: Malé kompendium světových náboženství, přel. J. Hofmann, Knižní

klub, Praha 2012

O´Neillová, Amanda: Biblické časy, přel. D. Eisenmannová, Orbis Pictus, Praha 1993

O´Morgan, Kenneth a kol.: Dějiny Británie, přel. I. Šmoldas, M. Korbelík, M. Kalina a J. Spurná, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1999

Obleser, Horst: Parzifal a hledání grálu. Cesta k zasvěcení, Přel. M. Baslová, Eugenika, Bratislava 2002

Palarčíková, Alena: Tygr v oku, O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží, STD, Praha 2001

Panovová, Olga: Cesty detskej literatúry na javisko, Mladé letá, Bratislava 1989

Pokorný, Jindřich: Evropský Parzival (Doslov), in: von Eschenbach, Wolfram: Parzival, Aula, Praha 2000

Profantová, Naďa – Profant, Martin: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Libri, Praha 2000

Propp Vladimír J.: Morfologie pohádky a jiné studie, přel. M. Červenka, M. Pittrmannová a H. Šmahelová, H + H, Praha 1999

Prosecký, Jiří, Hruška, Blahoslav, Součková, Jana, Břeňová, Klára: Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu, Libri, Praha 2003

Pražák, Albert: Úvod, in: Staročeská Alexandreida, Elk, Praha 1949

Profantová, Naďa – Profant, Martin: Encyklopedie slovenských bohů a mýtů. Libri, Praha 2000

Puhvel, Jaan: Srovnávací mytologie, přel. V. Pelíšek, NLN, Praha 1997

Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a dějiny, přel. J. Hoblík, Vyšehrad, Praha 2003

Rolleston, T. W.: Ilustrovaný průvodce keltskou mytologií, přel. J. Sládek, Jota, Brno 1996

Řezníčková, Kateřina: České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století, Kant, Praha 2013

Sadílek, Josef: Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (antické a biblické motivy). Petrklíč, Praha 1997

Spáčilová, Libuše – Wolfová, Maria: Germánská mytologie. Svět germánských božstev, přel. E. Bosáková, Votobia, Olomouc 1996

Šatavová, Vladimíra a Kosík, Štěpán: Mabinogi – pověsti z Walesu, in: Mabinogi (viz Prameny)

Šmahelová, Hana: Návraty a proměny, Albatros 1989

Téra, Michal: Perun, bůh hromovládce. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009

Todd, Malcolm: Germáni, přel. S. Pošustová a J. Ohlídal, Nakladatelství LN, Praha 1999

Tolkien, J.R.R.: O pohádkách, přel. A. Pastorek a J.Čermák, in: Pohádky, Winston Smith, Praha 1992

Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů. Tři studie ke „Starým pověstem českým“, Nakladatelství LN, Praha 2003

Ulrychová, Irina: Drama a příběh, AMU Praha 2007

Urbanová, Alena: Popelka divadla pro děti, KKS, České Budějovice 1986

Urton, Gary: Incké mýty, přel. M. Mikyska, Levné knihy KMa, Praha 2006

Veltrubská, Ivana: Divadlo očima dětí, Artama, Praha 1994

Vitali, Daniele: Poklady starobylých civilizací – Keltové, přel. K. Křížová, Knižní klub, Praha 2008

Vlčková, Jitka: Encyklopedie keltské mytologie, Libri, Praha 2002

Vlčková, Jitka: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů, Libri, Praha 1999

Way, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, přel. E. Machková, STD a NIPOS, Praha 2014

Wilkinson, Toby: Lidé starého Egypta, přel. R. Landhráfová a H. Navrátilová, Mladá fronta, Praha 2008

Willis, Roy: Mytologie světa, přeložil kolektiv, Slovart, Praha 1997

Yeats, William Butler: Keltský soumrak, přel. A. Poláčková a T. Grünfeld, Zvláštní vydání, Brno 1996

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a hrdinové antických bájí, Mladá fronta, Praha 1965

Zbavitel, Dušan, Merhautová, Eliška, Filipský, Jan a Knížková, Hana: Bohové s lotosovýma očima, Vyšehrad, Praha 1997

Žába, Zbyněk: Tesáno do kamene, psáno na papyrus, Svoboda, Praha 1968

Bez hněvu a nestranně aneb K čemu je dobrá stará epika Prameny