Inspiromat pro tvořivou dramatiku. Náměty a témata

Inspiromat pro tvořivou dramatiku. Náměty a témata

Jsem bytostný čtenář, život bez čtení a bez knih není pro mne životem. Čtení je svoboda – svoboda dotvářet si a interpretovat po svém. Televize, film, video i další elektronické informační kanály nabízejí svůj vlastní výklad dějů i pohled na ně. Všechno je hotové a dané, prostředím je reál nebo dobře vybudovaná kulisa. Kostýmér určil barvu a střih oblečení postav, vizážista dotvořil jejich výraz, herec to zahrál, jak to vidí on a režisér. Vše je hotové, definitivní, detailní a mohu si to zapamatovat nebo zapomenout, nadchnout se pro to nebo naštvat, ale nic jiného s tím nenadělám, moje představivost spí, zůstane to, jak to je. Dramatika je jako četba, ale víc než to, dává nejen svobodu představovat si, dotvářet a interpretovat po svém, ale také proměňovat a obměňovat, poznávat a přetvářet. Umožňuje vnášet vlastní výklad a hledat i jiná řešení, zkoumat lidi a situace v botách druhého či druhých, ale také ve svých vlastních.

Přečetla jsem toho hodně, ale lidský život je příliš krátký na přečtení všeho, co bylo napsáno a vydáno. Tato knížka je pomyslným štafetovým kolíkem a je na vás, abyste s ním doběhli, kam už to nestihnu.

Na závěr poznámka: Máte-li po ruce moji „Volbu literární předlohy pro dramatickou výchovu“, kapitoly o hledání látek a analýze textu přeskočte.

Přepracováno v listopadu 2018, průběžně se dopňuje.

Prameny Látky a jejich hledání