Literatura

Literatura

Beletrie

Adam, Richard: Daleká cesta za domovem, přel. J. Minaříková a H. Žantovská, Mladá fronta, Praha 1986

Adascalitei, Vasile: Předu, předu pohádku, přel. M. Kavková, Lidové nakladatelství, Praha 1980

Aulová, Věra: Proměny lásky, Albatros, Praha 1980

Afanasjevová, Alexandr N.: Ruské lidové pohádky, přel. R. Lužík a K. Dvořák, Odeon, Praha 1984

Angulo, Jaime de: Jak se Lišáček stal Lišákem, přel. L. Snížek, Maťa, Praha 2003

Apollónios Rhódský: Argonautika, přel. J. Jaroš, Argo, Praha 2013

Asbjörnson, P.Ch. – Moe, J.: O obrovi, který neměl srdce v těle, přel. J. Vrbová, Argo, Praha 2012

Báje, pohádky, pověsti, Scientia, Praha 1994

Bárta, Miroslav: Sinuhetův útěk z Egypta. Egypt a Syropalestina v době Abrahamově. SET OUT, Praha 1999

Berneová, Jennifer: Kamil neumí lítat, překlad K. Závadová, Albatros 2011

Bělohlávek, Miloslav: Plzeňské pověsti a legendy, Západočeské nakladatelství, Plzeň, 1968

Biliánová, Popelka: Pověsti vyšehradské, Dobrovský, Praha 2013

Bolliger, Max: Šťastný skřítek, Paseka, Praha/Litomyšl, 2012

Bond, Michael: Medvídek Paddington, přel. D. a L. Křesťanovy, Mladá fronta, Praha 2010

Bradbury, Ray: Marťanská kronika, přel. J. Emmerová, Plus, Praha 2017

Brukner, Josef: Klíč od království, Albatros, Praha 1985

Calvino, Italo: Italské pohádky, přel. V. Hořký, Odeon, Praha 1982

Casius, Eduard: Když se ryby pásly na nebi, přel. K. Jiroudková, SNDK, Praha 1967

Cendrars, Basile: Malé černé pohádky pro nebojácné děti, přel. M. Pézlová, Baobab, Praha 2010

Cibula, Václav: Francouzské pohádky, Albatros, Praha 1990

Cibula, Václav: Hrdinské legendy staré Francie, Albatros 1973

Cibula, Václav: Španělské pohádky, Albatros, Praha 1984

Černá, Zlata – Novák, Miroslav (= Keigo Segi a Morihito Fudžisava): Japonské pohádky, Petrkov, Havlíčkův Brod 2008

Černý, Václav A. – Tvrdíková, Michaela – Vaculín, Ivo: O statečném střelci Andrejovi, Lidové nakladatelství, Praha 1983

Červenka, Jan (sest.): O zlaté rybce a jiné slovanské pohádky, Svoboda, Praha 1984

Čou Mej-žu – Ču Wej-chua: Příběhy dračích císařů, přel. R. Škvařil, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1993

Dobšinský, Pavol: Zakletý les, přel. J. Spilka, SNKLU, Praha 1964

Ďuríčková, Mária: Dunajská královna, přel. J. Kintnerová, Albatros, Praha 1982

Epos o Gilgamešovi, přel. Lubor Matouš, Mladá fronta, Praha 1997

Donato, Hernani: Déšť a jaguár. Pohádky brazilských indiánů, přel. P. Lidmilová, Argo, Praha 2007

Erben, Karel Jaromír: České pohádky, Albatros, Praha 2014

Erben, Karel Jaromír: Slovanské pohádky, Svoboda, Praha 1974

Frolec, Václav: Bulharské pohádky, přel. H. Reinerová, Odeon, Praha 1970

Frynta, Emanuel: Moudří blázni, Albatros, Praha 1973

Golding, William: Pán much, přel. H. Kovályová, Maťa, Praha 2014

Grimmové, Jacob a Wilhelm: Pohádky bratří Grimmů, přel. M. Kornelová, Albatros, Praha 1969

Grohmann, Josef Virgil: Pověsti z Čech, přel. R. Charvát, Plot, Praha 2009

Hiršal, Josef – Kolář, Jiří: O podivuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči ptáků, zvířat, hmyzu, rostlin i věcí, SNDK 1960

Hofman, Alois – Heuerová, Renate: Ze židovského ghetta, přel. J. Zoubková, Volvox globator, Praha 1996

Horák, Jiří: Český Honza, SNDK, Praha 1966

Horyna, Václav: Pověsti českého severovýchodu, B. E. Tolman, Hradec Králové 1947

Hrdličková, Věna: Démonova flétna, Albatros, Praha 1989

Hrdličková, Věna: Nejkrásnější čínské příběhy, Portál, Praha 2005

Hrdličková, Věna: Příběhy o soudci Óokovi, Albatros, Praha 1984

Hrubín, František: Špalíček veršů a pohádek, Albatros, Praha 1974

Hulpach. Vladimír: Báje, legendy a pověsti staré Prahy, Libri, Praha 2010

Hulpach, Vladimír: Bájné dvojice z Proměn, Aventinum, Praha 2016

Hulpach, Vladimír: Co vyprávěl kalumet, SNDK Praha 1966

Hulpach, Vladimír: Kouzelné dudy, Severočeské nakladatelství Ústí n. L., 1985

Hulpach, Vladimír: Návrat Opeřeného hada, Albatros, Praha 1974

Hulpach, Vladimír: Pohádkové vandrování po Čechách, Albatros 1992

Hulpach, Vladimír: Rytíři krále Artuše, Fénix, Praha 1992

Hulpach, Vladimír: Rytířské legendy, Aventinum, Praha 1997

Hulpach, Vladimír: Za pohádkou kolem světa, Fénix, Praha 1995

Hulpach, Vladimír – Frynta, Emanuel – Cibula, Václav: Hrdinové starých evropských bájí, Victoria Publishing, Praha 1995

Hurník, Ilja: Jak se hraje na dveře a jiné muzikantské pohádky, Albatros, Praha 1973

lllyés, Gyula: Divotvorný vůl a jiné maďarské pohádky, přel. K. Horváthová, Dauphin, Praha 2008

Izbická, Helena: Studna v pralese a jiná vyprávění ze Západní Afriky, MAŤA Praha 1999

Jacobs, Joseph: Keltské pohádky, díl 1, přel. S. Smýkalová a L. Doležalová, Ando Publishing, Brno 1996

Jacobs, Joseph: Keltské pověsti a pohádky I., přel. M. Pokorný, Zvláštní vydání, Brno 1996

Jech, Jaromír: Krakonošovy pohádky (Krakonošova mošna), XYZ, Praha 2008

Kalevala Eliase Lönnrta a Josefa Holečka, přel. Josef Holeček, Akademia Praha 2014

Kamanda, Kama Sywor: Africké pohádky, Brio, Praha 2006

Karalijčev, Angel: Pohádkový svět, Bulharské lidové pohádky, přel. H. Reinerová, Albatros, Praha 1974

Karnauchová, Irina: Krása nesmírná, přel. Z. Psůtková, Lidové nakladatelství, Praha 1977

Karnauchová, Irina: Ruští bohatýři, Albatros 1984

Kašpar, Oldřich – Mánková, Eva: Kouzelný strom, Argo, Praha 2001

Kavková, Marie: Pohádky z beránčího kožíšku, Albatros, Praha 1985

Kilianová, Eva – Sirovátka, Oldřich: Král moravských vodníků, Blok Brno 1974

Klindera, Odolen: Sedm zlatých princezen

Kolář, Jiří - Hiršal, Josef: Enšpígl, Albatros, Praha 1992

Kolář, Josef: Z deníku kocoura Modroočka, Albatros, Praha 2014

Kolmaš, Josef: Suma tibetského písemnictví, Argo, Praha 2004

Košnář, Julius: Staropražské pověsti a legendy, Odeon 1992

Kratochvíl, Miloš V.: Báje a pověsti z Čech, Albatros 1984

Lada Josef: Kocour Mikeš, Bonton Music, Praha 1995

Lazecký, František: Dukátová stařenka, Profil, Ostrava 1983

Lisická, Helena: Zrcadlo starých časů, Albators Praha 1985

Lobel, Arnold: Myška a pohádková polívka, přel. K. Závadová, Albatros 2011

Luffer, Jan (ed.): Strašidelný chrám v horách, Argo, Praha 2009

Martínková, Jana: O zlatém vejci, Brahmovi a vesmírných světech. Argo, Praha 2010

McCarthyová, Bairbre: Příběhy skřítků leprikónů, přel. J Emmerová, Albatros, Praha 2001

McHardy, Stuart: Hamlet a královna Piktů, přel. V. Kadlec, Mladá fronta, Praha 2010

Mertlík, Rudolf: Starověké báje a pověsti, Svoboda, Praha 1972

Meyer, Maurits: Vlámské pohádky, přel. P. Schürová, Cinemax, Praha 1997

Miltner, Vladimír: Mahábhárata aneb Velký boj, Argo, Praha 2011

Miltner, Vladimír: Mahábhárata, Albatros, Praha 1988

Miltner, Vladimír: Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973

Mrázková, Daisy: Můj medvěd Flóra, Babobab, Praha 2011

Mrázková, Daisy: Nádherné úterý čili Slečna Brambůrková chodí po světě, 3. vyd. Albatros, Praha 2014

Moravcová, Martina – Nová, Markéta: O muži, který šel na sluncem, Argo, Praha 1996

Neeson, Eoin: Irské mýty a legendy, přel. I. Daňhelová, Ando Publishing, Brno 1996

Nevěsta z mušle. Mýty a legendy Indonésie. Přel. P. Czeczotka, Argo, Praha 2009.

Němcová, Božena: Národní báchorky a pověsti I. a II., SNKLHU, Praha 1954

Němcová, Božena – Seifert, Jaroslav: Mahulena, krásná panna, Albatros, Praha 1990

O lesním carovi. Ukrajinské pohádky. Albatros 1974

Olbracht, Ivan: Biblické příběhy, Albators, Praha 2007

Ostěr, Grigorij: Kratochvíle s hadem na půl míle, přel. H. Psůtková, Albatros, Praha 1985

Ovidius Naso, Publius: Proměny, překlad F. Stiebitz, Odeon, Praha 1967, přel. I. Bureš, Nakladatelství Plot, Praha 2005

Pacovská, Květa: Král, král na dudy hrál, Albatros Praha

Pařízek, Ladislav Mikeš: Prales kouzelných snů, Albatros, Praha 1987

Pavel, Josef: Pověsti českých hradů a zámků, Levné knihy 2000

Pavlát, Leo – Holasová, Zuzana: Příběhy z Bible, Aventinum, Praha 1991

Perrault, Charles: Pohádky Matky Husy, přel. F. Hrubín, Albatros Praha 1972

Petiška, Eduard: Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, SNDK 1968

Petiška, Eduard: Příběhy, na které svítilo slunce, 2. úplné vydání, Albatros, Praha 1998

Petiška, Eduard: Sedmikráska, Albatros, Praha 1984

Petiška, Eduard: Staré řecké báje, Ottovo nakladatelství, Praha 2011

Petiška, Eduard: Z pokladnice příběhů království českého, Albatros 1970

Plicka, Karel – Volf, František: Český rok – Jaro, Léto, Podzim, Zima, Družstevní práce, Praha 1950

Pochop, Antonín: Krakonošova mísa, Kruh, Hradec Králové 1984

Preinhaelterová, Hana: O statečném Rámovi s věrné Sítě, Albatros, Praha 1975

Preussler, Otfried: Moje knížka o Krakonošovi, přel. J. L. Beran, Vyšehrad, 1998

Preussler, Otfried: Strašidýlko, přel. N. Slabihoudová, Albatros, Praha 1998

Radovan, Pavel: Pohádky z říše kiwi, Doplněk, Brno 2002

Reis, Vladimír: Křišťálové sestry, australské a Oceánské pohádky, SNDK, Praha 1966

Rivai, Marie: Smaragdové ostrovy, Petrklíč, Praha 2007

Říha, Bohumil: O rezavém rváči a huňatém pánovi, Čs. spisovatel, Praha 1982

Říha, Václav: Pohádky Václava Říhy, SNDK, Praha 1969

Sedláček, August: Historické pověsti lidu českého, Melantrich, Praha 1998

Sekora, Ondřej: Knížka Ferdy Mravence, Knižní klub, Praha 2015

Singer, Isaac Bashevis: Příběhy pro děti, přel. R. Opatrná, VIK, Vimperk 1995

Sirovátka, Oldřich: Plný pytel pohádek, Albators, Praha 1983

Sirovátka, Oldřich – Šrámková, Marta: Živá voda, Albatros, Praha 1986

Sís, Petr: Robinson, Labyrint, Praha 2017

Sís, Petr: Tři zlaté klíče, labyrint, Praha 2007

Sómadéva: Oceán příběhů 1 a 2, přel. D. Zbavitel, Odeon, Praha 1981

Stanovský, Vladislav – Vladislav, Jan: Strom pohádek z celého světa, Knižní klub, Praha 2015

Stanovský, Vladislav – Vladislav, Jan: Druhý strom pohádek z celého světa, Knižní klub, Praha 2009

Svět ezopských bajek, přel. V. Bahník, R. Kuthan aj., Svoboda, Praha 1976

Šourek, Petr a Kostomitsopoulos, Denis (ed.): Řecké pohádky, bajky a anekdoty, Dauphin, Praha 2000

Šrámková, Jana: Zuza v zahradách, Labyrint, Praha 2015

Šrámková, Marta – Sirovátka, Oldřich: Brněnské kolo a drak, Blok, Brno, 1982

Šrut, Pavel: Ezopovy bajky, Albatros 1998

Šrut, Pavel: Kočičí král, Albatros, Praha 1989

Štětinová, Dagmar: Pražské pověsti, legendy a zkazky, MarieTum, Praha 2009

Šťovíčkovy, Dana a Milada: Tři zlaté Buddhovy vlasy Artia, Praha 1972

Šuleř, Oldřich: Nic nalhaného, máloco pravda, Albatros, Praha 1990

Tajemství Měděné hory, přel. Tatjana Kittrichová, Final, Opava, b.r.

Tashlin, Frank: Medvěd, který nebyl, přel. T.- Horváthová a aj. Dvořák, Baobab, Praha 2006

Tichý, Jaroslav: Kouzelný koberec, Computer Press, Brno 2008

Tomek, Jiří: Král světla, Argo, Praha 2016

Wagnerová, Magdalena: Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení, Plot, Praha 2010

Wells, Herbert George, Válka světů a jiné příběhy z neskutečna, přel. F. Gel, Albatros, Praha 1987

Wenig Adolf: Pověsti o hradech, 1921

Werich, Jan: Úsměv klauna, Brána, Praha 1997

Xokonoschtletl: Příběhy a moudrost aztéckých indiánů, přel. A. Fišnarová, Portál, Praha 2000

Zachystalová, Eliška: Afghánské pohádky, SNDK, Praha 1958

Zamarovský, Vojtěch: Aeneas, Albatros, Praha 1981

Zamarovský, Vojtěch: Bohové a králové starého Egypta, Brána, Praha 2003

Zamarovský, Vojtěch: Gilgameš, Albatros, Praha 1976

Zamarovský, Vojtěch: Sinuhet, Albatros, Praha 1985

Zaunert, Paul: Německé lidové pohádky, přel. Z. Štolba, Deus, Praha 1976

Zbavitel, Dušan: Rámájana podle Válmíkiho, Argo, Praha 2000

Zbořilová, Iva – Klindera, Odolen: Vietnamské pohádky, Odeon, Praha 1974

Zlatý střevíček, přel. L. Zilynská, Lidové nakladatelství, Praha 1970

Literatura k dalšímu studiu

Clark, Jim - Dobson, Warvick - Goode, Tony a Neelands, Jonothan: Lekce pro život. Přel. E. Burešová, Masarykova univerzita, Brno 2008

Machková, Eva: Jak se učí dramatická výchova, NAMU, Praha 2004

Machková, Eva (ed.): Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Portál, Praha 2013

Machková, Eva (ed.): Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk, Portál, Praha 2013

Machková, Eva (ed.): Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, Portál, Praha 2012

Machková, Eva: Úvod do studia dramatické výchovy, IPOS Artama, Praha 1998

Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu, NAMU, Praha 2012

Marušák, Radek: Literatura v akci, NAMU, Praha 2010

Marušák, Radek, Králová, Olga, Rodriguezová, Veronika: Dramatická výchova v kurikulu současné školy, Portál, Praha 2008

Morganová, Norah, Saxtonová, Julia: Vyučování dramatu -Hlava plná nápadů, přel. H. Zymonová, STD, Praha 2001

Panovová, Olga: Cesty detskej litaratúry na javisko, Mladé letá, Bratislava 1989

Svobodová, Eva, Švejdová, Hana: Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Portál, Praha 2011

Ulrychová, Irina: Drama a příběh, NAMU, Praha 2007

Ulrychová, Irina, Gregorová, Vlasta, Švejdová, Hana: Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha 2000

Valenta, Josef: Metody a techniky dramatické výchovy, Agentura Strom, Praha 1997

Way, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, přel. E. Machková, STD, Praha 2014

Časopis Tvořivá dramatika, vydává IPO0S-ARTAMA Praha

Autorské příběhy Středoškoláci