Dramatika a cizí jazyky

Dramatika a cizí jazyky

Situace, v níž se rozvíjí žákova schopnost mluvit cizím jazykem, je součástí každé jazykové učebnice. Je to celkem nasnadě a běžně se to dělá. Ale všichni si dobře pamatujeme nezajímavost a někdy i nesmyslnost oněch uměle vytvořených situací. Jerome Klapka Jerome v Třech mužích na cestách vložil do konverzace pro cestovatele cénu v níž člověk vstoupí do obchodu ověšeného desítkami párů bot a položí otázku: "Máte tady nějaké boty na prodej?" Na konverzační příručky ruštiny, v nichž se debatovalo hlavně o provozu kolchozů, ani nemluvím.

Myšlenka je správná, jen špatně a neschopně realizovaná: uměle navozená situace zúžená na okruh slovní zásoby, které chce autor uřebnice procvičit... Navíc svědčí o tom, že pedagog předpokládá neschopnost žáků, jimž musí všechno on, ten chytrý, nasevírovat podle vlastního uvážení, neboť oni si v situaci neporadí.

Principy dramatiky dovolují tyto potíže a omyly obrátit ve prospěch žáků i onoho jazyka, neboť nabízejí jednak práci s literární předlohou, jednak tvořivě napsanou vlastní situaci, přesněji řečeno dramatickou situaci a z ní vyplývající děj, a nabízí i metody a techniky, jimiž je to realizovatelné. Na rozdíl od dramatické výchovy jako samostaného předmětu je zde důležité pamětní učení. Žák si musí zapamatovat jak gramatiku, tak slovní zásobu. Od tradičního vyučování jazyků se učení dramatickými metodami liší tím, že to vše žák poznává, přijímá a zapamatovává si ne s notýskem nebo učebnicí v ruce, ale právě v situaci, i když vstup učitele s výkladem nebo nahlížení do slovníku jsou nutností. Ale je tu aktivita žáka, který samostatně hledá poučku z gramnatiky a nad slovníkem si vybírá a rozhoduje se, který výraz zvolit. Není mu to dáno direktivně a proto si to i lépe a rychleji zapamatuje.

Není ztím mnoho prací, ketré se touto problematikou zabývají, alespoň v závěrečných pracích studentů Katedry výchovné dramatiky DAMU se jich obejevilo poskrovnu. Nicméně cesty ukazují, a jejich okruh se rozšiřuje.

A to je obsahem Dramatiky a cizích jazyků.

Ochrana přírody Angličtina