Tvořivá hra a herectví

Tvořivá hra a herectví

Mezi základní principy dramatické výchovy, které platí vždy a všude, patří prožívání, významná událost ve vnitřním životě člověka. V dramatické výchově působí tehdy, když hráč vstoupí do role a v í prožitkem poznává svět druhých „zevnitř“, obrazně řečeno „v jeho botách“. Tím dochází k změnám v osobnosti hráče a naplňuje se smysl a význam dramatiky. Důležitá je v tomto procesu je psychosomatika člověka, neboť prožitek vzniká v situacích, jichž se jedinec účastní celou svou bytostí, psychikou i tělem. Situaci vytvářejí vztahy mezi sebou, respektive mezi postavami a pod vlivem okolností, které je doprovázejí a situaci spoluutvářejí. Situací může být spor dvou, tří lidí a je rozdíl, jestli vznikl na plovárně v plné letní pohodě, anebo na téže plovárně, když byli večer omylem zamčeni; je rozdíl rozhodovat se „co budu dělat zítra“ v běžný den, anebo když je třeba jít do práce, ale také se postarat o nemocnou babičku. Mylné jsou pokusy učinit Romea a Julii současnější hrou tím, že se postavy obléknout do dnešních šatů, ačkoli okolnosti, tj. zvyklosti naší doby jsou zásadně odlišné od 16. Století: mladí zamilovaní lidé neusilují o sňatek jen proto, aby mohli spolu strávit noc, komunikují zcela jinak než v dobách, kdy jediným komunikačním prostředkem byl posel, rodiny nezařizuji otevření hrobky jen proto, že dívka se ráno neprobudí, ale volají záchranku… a tak dále. To znamená, že příběh dvou malých lidí by se dnes nemohl odvíjet tak, jak vznikl v 16 století. Na situaci záleží, jestli jsme smutní, zatrpklí, vzteklí anebo naopak radostní, spokojení, nadšení… A cesta k pravdivé reakci na situaci učí tvořivá dramatika systémem her a cvičení, improvizacemi a pantomimami i strukturovaným dramatem. Jestliže někdo něco dělá, musí mít pro to motivaci, a jestliže prožívá situaci, vytvářejí se podmínky pro jeho plnou účast. Prožitek jde za tím, jak se chováme a jak jednáme, musí se situací úzce souviset. Ale proč tomu tak je, proč na tom záleží a jak se to dělá – to jsou otázky, na něž by měl najít odpověď čtenář, který učí dramatickou výchovu.

Sever Hraní v praxi