Literatura

Literatura

Berne, Erik: Jak si lidé hrají, přel. Gabriela Nová, Portál, Praha 2011 Bühler, Charlotta: Das Märchen und die Phantasie des Kindes, Leipzig 1918 Caillois, Roger: Hry a lidé, přel. Nina Vangeli, Nakladatelství Studia Ypsilon, Praha 1998 Čačka, Otto a kol.: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace, Nakladatelství Doplněk, Brno 1999 Čechov Michail: O herecké technice, přel. Z. Oubramová, Divadelní ústav 1996 Goleman, D.: Emoční inteligence, Columbus, Praha 1997 Hyvnar, J.: Herec v moderním divadle, Praha 2000 Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988 Lukavský, Radovan.: Být nebo nebýt. Monology o herectví, SPN, Praha 1981 Lukavský, Radovan: Stanislavského metoda herecké práce, SPN, Praha 1978 Machková, Eva: Jak se učí dramatická výchova, NAMU, Praha 2007 Machková, Eva: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Praha 2007 Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole, Masarykova univerzita, Brno 1995 Martínková, Nina: Hra a divadlo, NIPOS-ARTAMA, Praha 2018 Millarová, Susanna: Psychologie hry, přel. J. Milnerová, Panorama, Praha 1978 Mistrík Miloš: Herecké techniky 20. storočia, Veda, Bratislava 2003 Pavelková, Soňa: Dramatická výchova Soni Pavelkové, NIPOS-ARTAMA, Praha 2019 Rogers, C. R.: Způsob bytí, přel. J. Krejčí, Portál, Praha 1998 Stanislavskij, K. S.: Moje výchova k herectví, přel. J. Hulák, Athos, Praha 1946 Stanislavskij, K. S. Můj život v umění, přel. M. Drozda aj. a O. Žákovi, Odeon, Praha 1983 Vávra, V.: Mluvíme beze slov, Panorama, Praha 1990 Vostrý, Jaroslav.: O hercích a herectví, Achát, Praha 1998

K. S. Stanislavskij a M. Čechov