Divadlo

Divadlo

V posledních letech přibývá velmi rychle lektorských nebo jinak řečeno animačních pracovišť při profesionálních divadlech. Není to věc zcela nová, i před léty měla některá divadla podobné aktivity, spočívající například ve zřizování dramatických kroužků nebo pořádáním kursů, prohlídek divadelního zákulisí an. Ale v současnosti se z toho stává téměř hnutí a organizovaná oblast práce divadel. Jedním z velmi aktivních je pražské Divadlo po Palmovkou, kde jako pedagogický pracovník působí Anna Bura.

DIDÍLNA

Anna Bura

Lektorské oddělení Divadla pod Palmovkou, Praha 8

Jak vzniká divadelní představení, co to obnáší a jaké profese se na přípravě inscenací a chodu divadla podílejí? Divadlo chápeme jako hru. A jako každá hra, má i divadlo svá pravidla a principy, bez kterých si jednoduše nezahrajeme. Proto, když chceme být hráči, musíme nejdříve pochopit systém hry, a ta se pak pro nás stává radostí a třeba i životní zálibou. Divadelní dílna měla být jakousi sondou do života divadla od dramaturgie po herectví. DiDílna byla nabízena studentům středních škol a gymnázií v rámci vznikající platformy DiPP: Divadelní inspirace pro Publikum Divadla pod Palmovkou. Hlavními tématy jsou teorie, proces a prostředky dramatického umění. Studenti během sedmi měsíců navštíví několik představení, divadelních zkoušek, nahlédnou do divadelní teorie, prošli sérií průpravných her a cvičení a společně nalezli téma, jež se stalo základem pro autorskou inscenaci Jakoby Youtube. Součástí dílny byly také diskuse s herci, režiséry a zástupci dalších profesí Divadla pod Palmovkou.

Setkávání: 1x týdně 2 hodiny po celý rok

Skupina: Skupinu tvorřili dva chlapci a jedna dívka (17-18 let), dva přišli z všeobecného gymnázia, jeden ze Střední odborné školy administrativní. Zkušenosti s dramatickou výchovou má pouze gymnazista, který (jeho slovy) nacvičil s učitelem pár představení podle scénáře. Všichni tři několikrát ročně navštěvují divadelní představení, která dokáží kriticky reflektovat. Stejně tak je možné tvrdit, že disponují zvýšeným zájmem o aktuální dění a směřování společnosti. Dovednostně je skupina vcelku dobře hlasově, pohybově i energicky vybavená, objevují se však náznaky sebepozorování (vč. pozorování diváckých reakcí). Během improvizací byli členové vůči sobě pozorní, tvořivě řešili vzniklé situace a příliš neprosazovali své představy (reagovali na nabídky partnerů).

Tematické celky prvního semestru

TÉMA práce s povídkovým textem

DRAMATICKÁ SITUACE práce s dramatickým textem

POSTAVA práce s povídkovým textem

STATUS improvizace (K. Johnstone)

TEMPERAMENT typologie, improvizace

DIVADELNÍ RECENZE setkání s dramaturgem, recenze

DIVADLO POD PALMOVKOU představení, zkoušky, zákulisí

Tvorba autorské inscenace Jakoby youtube ve druhém semestru:

MEME*NTO : PŘÍBĚH YOUTUBERA[[1]](#_ftn1)

Hledání společných témat prostřednictvím diskuzí nad zájmy, oblíbenými knihami, filmy, hrami a debatou nad současnou společností jsme došli k tématu identity prezentované prostřednictvím videokanálů Youtube. Účastníci definovali prostředí a možnosti tzv. Youtuberů, kteří se stali předlohou pro hlavní postavu inscenace. Jedním z dílčích úkolů byla určitá kategorizace kanálů a obecně videí dostupných na Youtube. Účastníci sledovali zejména výpovědní hodnotu, humornost, opakující se motivy a tendence. Tvůrčí proces přinesl různé možnosti či klíče k dramatizaci (viz níže), které byly prověřovány improvizacemi, diskuzemi a tvůrčím psaním. Materiály a výstupy pak byly v různém rozsahu užity ve výsledném představení. Postup práce byl zaznamenávám na tzv. timeline inscenace (slovy sociálních sítí „zeď“ inscenace), velký arch s dosavadními poznatky, možnostmi, kresbami, vystavěnými situacemi a dalšími interními informacemi.

YOUTUBER

Otázky

Poznámky

Kdo je to? (rodina, zázemí, postavení v kolektivu, zájmy, charakter, typ)

normie, plebs, neet, ...

obyčejný kluk s velkými sny

obchoďáky

Jak se poprvé setká s youtubingem?

různé typy kanálů – vlogy (everyday, herní, naučné), beauty, návody, review, hudební, zábavné

Proč chce být youtuber? Jaká je jeho motivace?

sebevědomí, sláva, peníze, sdělení světu,...

Jakým způsobem vkročí do světa Youtube? O čem bude jeho první video?

Stereotypy a absurdity, vykrádání zahraničních youtuberů

S čím se bude setkávat (možné konfrontace a střety)?

Reakce blízkých a přátel, fanoušci, trolové, hateři (internetové armády), odborné články a studie

Jaký bude jeho vývoj? Kam až se dostane? Jak to vše prožívá?

Ispirace českým youtuberstvím

Příjde na konci pád nebo vzestup?

sellout

KLÍČE – MOŽNOSTI - LINIE

Vyprávění příběhu youtubera může být nahlíženo z několika úhlů pohledu, ze kterých můžeme zvolit jeden dominantní, případně je vzájemně kombinovat či vrstvit pro účely gradace.

 1. DENÍKOVÉ ZÁZNAMY

  • pohled do subjektivního světa – vývoj youtubera z vnitřní perpektivy
 2. SLOVNÍK YOUTUBERA

  • krátké vstupy osvětlující internetový slang
 3. ODBORNÝ VÝKLAD

  • sociologické a psychologické práce, články a komentáře k tématu identity v sociálních médiích
 4. POSTOJE RODINY A PŘÁTEL

  • monology, komentáře, deníkové záznamy, dialogy s postavou
 5. VEDLEJŠÍ DĚNÍ NA YOUTUBE

  • atmosféra hry, kontrasty, absurdity, hudba

Dominantním prvkem inscenace se nakonec staly deníkové záznamy youtubera a jeho „vnitřní hlasy“ personifikované do trenérů youtubingu, facebookových přátel, rodiných příslušníků a internetových trollů. V představení se střídaly krátké situace ze života youtubera s projekcí Youtube videí (vč. vlastní tvorby účastníků DiDílny). Stříh těchto videí provedli sami účastníci, jedno z videíí a finální stčih bylo mojí prací. Roli youtubera zastal jeden z chlapců, dívka a druhý chlapec postavy zbylé. Podstatnou součástí bylo využití divadelní techniky, tedy zmíněného projektoru, světel a hudby. Významným klíčem inscenace bylo “střihové” přecházení mezi scénami (tedy výrazné hudební a světelné změny) a jakési “nedořečení” nastolených situací, což zanechalo značný prostor pro divákovu fantazii, ale zárověň jasně definovalo rámec situace (př.: pokaždé, kdy mělo dojít k natáčení videa hlavní postavou, pronesl youtuber pouze přivítání a pak byla puštěna projekce se skutečnými youtubery).

Představení Jakoby Youtube mělo premiéru 29. 6. 2016 ve Studiu PalmOFF (záznam v archivu na DAMU). Propagací na sociálních sítích se nám podařilo zaplnit hlediště velmi vstřícným, pozitivně reagujícím publikem, které po skončení představení zůstalo na krátkou diskuzi po představení. Účastníci DiDílny se tak podělili se svými pocity a diváci měli šanci nahlédnout do procesu vzniku, reflektovat viděné přímo s herci a autory inscenace. Sami účastníci volali po pokračování DiDílny v další sezóně a po přihlášení inscenace do oblastního kola Mladé scény v následujícím roce.

Přepis timeline inscenace (první verze scénáře):

I. Expozice – stíny internetového světa

Tmavá scéna, kyberšum, zesilující šepot měnící se v křik.

V centru stojí M, se světlem přestává mluvit. MA a P stojí těsně za M, upřeně se na ni dívají, vykřikují komentáře, hesla, stereotypní internetové a youtubingové hlášky.

TICHO M pozoruje diváky, po chvíli promluví. MA a P stále ve štronzu.

M: (Míši text k dalšímu zpracování - rozšíření) Zapomente na ráj, zapomente na ... aktuální otázky, globální problémy... Zapomente na dedice po bohatych dedcích, zapomente na šprty, co chtejí, aby jejich teorie lingvistiky znal cely svet. Tohle je cesta k nesmrtelnosti. Tohle je cesta k nalezení tech, co vám porozumí. Před vámi se otevírá novy svet, ve kterém všechno záleží na vás. Narcismus pro dobro všech. Svete, tady jsem.

II. Co je youtubering a jaké výhody přináš

Situace: spolužáci ve škole rozebírají poslední video známého youtubera. P se zajímá, pokládá otázky. Spolužáci (M a MA) se gradací stanou nejdříve urputnými vysvětlovači (ala tutoriál, kategorie internetových kanálů) poté sklouznou k „teleshopingu“.

III. Milý deníčku

P reflektuje prožité – co si myslí o youtubingu? A co si myslí ostatní?

Vnitřní hlasy postavy – pro a proti, cenzoři a podporovatelé v našich hlavách – kdo stojí za každým naším rozhodnutím? (inspirace divadlem utlačovaných).

----možné opakování motivu z I. - stíny internetového světa, zesilující šepot vnitřních hlasů (pokládaných otázek) a kyberšum, které donutí P učinit rozhodnutí stát se youtuberem.

IV. Ready-Set-Go

Příprava a natčení prvního videa. Hudební motiv, šílenství, nastavování, úpravy, dodávání sebevědomí.

----kombinace všeho co je možné dělat jako youtuber (vlog, herní kanál, naučný, beauty, návod, review, hudba)

V. First upload

Zklidněná atmosféra po tvořivém šílenství postupně rostoucí téměř až do rituálnosti (hudba, světla, stylizovaný pohyb).

P má velké očekávání, které zůstává i po rozsvícení světel a ukončení hudby. P stále čeká na reakci až ho M a MA odvedou ze scény.

VI. 10 věcí, které udelám první měsíc

VII. První komentář

VIII. Deprese

XI. Konec youtubera?

Příloha

Deníkové záznamy youtubera (předloha pro scénář, tvorba účastníků):

Tak konečně jsem dorazil ze školy. Byl to dlouhý den plný nezáživýnch výkladů prof. Kropáčkové týkající se výtrusu kapradin. Hlavní věcí ale dnes bylo, že mi Martin ukázal jedno video na YOUTUBE. Byl tam jeden kluk XY, který mluvil o svém dni přesně tak, jak já to píšu teď. Důležité však je, že si za to prý vydělává slušné peníze, ale hlavně, zná ho prý spoustu lidí a všichno ho někam zvou. Dokonce byl i na nějaké soutěži minulý týden. Hm...jak jen říkal to jméno...jo! Nejlepší youtuber roku. Našel jsem si o něm pár věcí a došlo mi, že je to úplně normální kluk ze Zlína. Takže, když se to podařilo jemu, tak proč ne mně?

Rok 2016 končí a mně nic pořád nepřišlo. Nechápu jakto. Někde se muselo stát nějaká chyba. Po tom všem mi to přece mělo přijít. Ostatním už dávno nominace došly. Navíc poslední video mělo velký úspěch. Vidělo jej přes XY lidí ale video XX mělo XX+XY shlédnutí. Co když měli rodiče pravdu?

___

Milý deníčku,

dnešek byl pro mě vyčerpávajícím dnem. Lucka se se mnou pořád nebaví a rodiče jsou nasraný, protože jsem zatáhl první dvě hodiny. Na moji obhajobu jsem se na to ale vykašlal právem. Pamatuješ, jak jsem ti psal o tom youtube? Normáně jsem si našel ve školním časopise rozhovor s Pavlem ze třeťákua domluvil se s ním, že mi ukáže, jak se ty videa dělaj. Chtěl za to po mě pětikilo, ale kdyby mi to taky vyšlo ty vole, tak jsem milionář.

¨ flashback do minulosti ¨

Život je svině, milý deníčku. V životě každé hvězdy naejde moment, kdy se musí rozhodovat mezi tím, jestli shořet, nebo vyhasnout. A tenhle můj moment nastal teď. Lucka se na mě vykašlala kvůli Pavlovi ze třeťáku. Kamarádi se se mnou přestali bavit a místo hulení za školou choděj hulit před školu a se mnou se nebaví. Jsem prokletý umělec, můj život je utrpení, nic nemá smysl. Lituji dne, kdy jsem vydal první video.

Sbohem, krutý světe internetu.

¨ maže youtube kanál ¨

___

Tento způsob trávení dopoledne zdál se mi poněkud nešťastný. Ale jen do určité chvíle. Spoustu lidí věří v Boha, jiní věří ve vyracení víry v Boha, další se snaží spasit svět bojkotem velkých korporací. Já nejsem jedním z nich. Ale stejně jako oni i já jsem otevřel oči a nalezl uspokojení. Právě dnes. Opravdu to vypadalo na další nudný den jako ten před ním. A před ním. I ten před ním. Jenže dnes v 10:30, v učebně č.7, došlo k něčemu nevídanému. Jeden divnej kluk ze třídy, se kterým se normálně nebavím a sotva si pamatuju jeho jméno, měl projev. Týkal se problematiky mě naprosto neznámé – fenoménu youtuberství. Mně, osobně tímto druhem zábavy nepolíbeným, to zpočátku přišlo jako absolutně zbytečná věc. Jenže čím víc o tom mluvil, tím víc můj zájem rostl. Zapomeňte na ráj. Zapomeňte na dědice po bohatých dědcích, zapomeňte na šprty, co chtějí, aby jejich teorie lingvistiky znal celý svět. Tohle je cesta k nesmrtelnosti. Tohle je cesta k n............. těch, co vám nerozumí. Před vámi se otevírá nový svět, ve kterém na vás záleží všechno. Narcismus pro dobro všech. Světe, tady jsem.

[1][1] *„A meme {mi:m/meem} is an idea, behavior, or style that spreads from person to person within a culture".

(Merriam-Webster Dictionary)

A meme acts as a unit for carrying cultural ideas, symbols, or practices that can be transmitted from one mind to another through writing, speech, gestures, rituals, or other imitable phenomena with a mimicked theme. (Wikipedia)

Galerie Knihovna