Literatura

Literatura

Studijní literatura Bettelheim, Bruno: Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době, přel. L Lucká, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000 Budínská, Hana.: Hry pro šest smyslů. Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi, IPOS-ARTAMA, Praha 1994 Clark, J., Dobson, W., Goode, T., Neelands, J.: Lekce pro život. Drama a integrované kurikulum. Přel. E. Burešová, Masarykova universita, Brno 2008 Disman, Miloslav: Receptář dramatické výchovy, SPN, Praha 1976 Machková, Eva: Jak se učí dramatická výchova, NAMU, Praha 2007 Machková, Eva: Metodika dramatické výchovy. Zásobník dramatických her a improvizací, STD, 14. upravené vydání, NIPOS-ARTAMA,Praha 2020 Machková, Eva (sest.): Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Portál, Praha 2013 Machková, Eva (sest.): Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk Portál Praha 2013 Machková, Eva (sest.): Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, Portál, Praha 2012 Machková, Eva: Úvod do studia dramatické výchovy, 3. rozšířené a přepracované vydání, NIPOS-ARTAMA, Praha 2018 Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb hledání dramatičnosti, NAMU, Praha 2000 Machková, Eva – Králová Olga – Oplatek, František a kol.: Škola dramatickou hrou, Pedagogická fakulta OU, Ostrava 2019 Marušák, Radek.: Literatura v akci, NAMU, Praha 2010 Marušák, Radek. – Králová, Olga- Rodriguezová, Veronika: Dramatická výchova v kurikulu současné školy, Portál, Praha 2008 Míčková, Jitka: Cesta do pohádky, Portál, Praha 2019 Mlejnek, Josef.: Dětská tvořivá hra, Kruh, Hradec Králové 1981 Morganová, Nora-Saxtonová, Julia.: Vyučování dramatu. Hlava plná nápadů. Přel. H. Zimonová, STD + NIPOS, Praha 2001 Rodová,Veronika: Dramatická výchova ve službách dějepisu, Masarykova univerzita, Brno 2014 Svobodová, Eva – Švejdová, Hana: Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Portál, Praha 2011 Ulrychová, Irina: Drama a příběh. Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově, NAMU, Praha 2007 Ulrychová, Irin - Ggregorová, Vlasta –Švejdová, Hana: Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha 2000 Valenta,Josef.: Metody a techniky dramatické výchovy, Grada, Praha 2008

Prameny Barrie, J. M.: Peter Pan v Kensingtonském parku, přel J. Malá, Pražská akciová tiskárna, Praha 1927 Cibula, Václav: Cid a jeho věrní, Albatros, Praha 1989 Čapek, Karel: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Fortuna libri, Praha 2016 Deník Anny Frankové, přel. G. Janouch, Alpress, Frýdek-Místek 2017 Drda, Jan: Němá barikáda, Čs. sisovatel, Praha 1985 Erben, Karel Jaromír: České pohádky, Knižní expres, Ostrava 2001 Grimmové, Jacob a Wilhelm: Pohádky, přel. M. Kornelová, Albatros, Praha 2002 Hiršal, Josef a Kolář, Jiří. O podivuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči ptáků, zvířat, hmyzu, rostlin i věcí, SNDK, Praha, 1960 Hrdličková, Věna: Rozsudky soudce Óoky, Aventinum, Praha 2015 Hulpach, Vladimír: Rytíři krále Artuše, Fénix, Praha 1992 Jirásek, Alois: F. L. Věk, 1. díl, Městská knihovna, Praha 2011 Jirásek, Alois: Staré pověsti české, Dobrovský, Praha 2013 Jonsson, Runer: První kniha Vikinga Vika, přel. J. Vohryzek, Albatros, Praha 2014 Jonsson, Runer: Druhá kniha Vikinga Vika, přel. J. Vohryzek, Abvatros, Praha 2006 Klinderová, Iva a Klindera Odolen: Vietnamské pohádky, Odeon, Praha, 1974 Kolmaš, Josef: Suma tibetského písemnictví, Argo, Praha 2004 Lewis, C. S.: Letopisy Narnie – Jitřní poutník, přel. V. Volhejnová, Fragment, Praha 2016 Lindgrenová, Astrid: Ronja, dcera loupežníka, přel.O. Kühnelová, Albatros, Praha 2018 Macourek, Miloš: Živočichopis, Knižní klub, Praha 2007 Marek, Jiří: Nejkrásnější zahrada, Čs. spisovatel, Praha 1979 McCarthyová, Bairbre: Příběhy skřítků leprikónů, přel J. Emmerová, Albatros, Praha 2001 Miltner, Vladimír: Příběhy bájné Indie, Práce, Praha 1973 Němcová, Božena: Divá Bára a jiné dívky na útěku, Slovart, Praha 2019 Němcová, Božena: Národní báchorky a pověsti I. a II., SNKLHU, Praha 1954 Němcová, Božena – Seifert, Jaroslav: Mahulena, krásná panna, Albatros, Praha 1982 Ovidius Naso, Publius: Proměny, přel. I. Bureš, Plot, Praha 2005 Petiška Eduard: Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze staré Prahy, Martin, Praha 2002 Petiška, Eduard: Staré řecké báje, Ottovo nakladatelství, Praha 2011 Perrault, Charles: Pohádky, přel. F. Hrubín, Aventinum, Praha 1995 Procházková, Iva: Středa nám chutná, Albatros, Praha 2013 Sís, Petr: Ptačí sněm, přel. V. Janiš, Labyrint, Praha 2011 Sís, Petr: Tibet – Tajemství červené krabičky, přel. V. Janiš, Labyrint, Praha 2005 Sís, Petr: Zeď – Jak jsem vyrůstal za železnou oponou, Labyrint, Praha 2007 Steinbeck, John: Ryzáček, přel. A. a H. Skoumalovi, Alpress, Frýdek-Místek 2006 Škovorecký, Josef: Zbabělci, Městská knihovna, Praha 2019 Wells, Herbert George: Válka světů a jiné příběhy z neskutečna, přel. V. Svoboda, Albatros, 1988

Vojtěch Löffelmann: Pracují – budují - rozhodují BRABEC, Josef: Dějiny továren na zápalky v Sušici 1839-1946. Sušice 1975 FARTÁK, Josef: 120 let sirkárny SOLO Sušice. Plzeň, Krajské nakladatelství v Plzni 1959 HOLÝ, Vladimír: Počátky sušického sirkařství. Praha. Český filumenistický svaz 1976 HOLÝ, Vladimír: Dějiny Sušicka. Sušice. Muzeum Sušice 1959. MĚSTO SUŠICE: Vojtěch Scheinost. Klatovy. Dragonpress 2014 REBSTÖCK, Radovan, KRATOCHVÍLOVÁ, Irena: Sušické sirkařství. Sušice. Muzeum Šumavy 1989. [online] BOJANOVSKÝ, Stanislav: Sirkařství – podrobné dějiny. 29. 3. 2013. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=45 [online] NOVÁKOVÁ, Dagmar, BOJANOVSKÝ, Stanislav: Sirkařství – Sušice kolébka sirkařství. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=44 [online] PLZEŇSKÝ KRAJ: Zřizovací listina Muzea Šumavy. 15. 4. 2003. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné online z: http://muzeum.sumava.net/muzeum_sumavy/info/zr_list.pdf [online] ŘEZNÍČKOVÁ, Zdeňka: Sirkařství - historie druhé sušické továrny na sirky. Citováno dne: 24. 2. 2017. Dostupné online z: http://www.mestosusice.cz/susice/fr.asp?tab=icsusice&id=46

Tereza Machková: Tibet a Zeď: EMMERT, František. Rok 1968 v Československu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 63 s. ISBN 978-80-7021-903-4. Příloha CD: Vysílání Československého rozhlasu v srpnu 1968. HARRER, Heinrich. Útěk do Tibetu. Přel. Ivo Šebestík. Bratislava: Motýl, 1994. 247 s. ISBN 80-967045-1-6 INVAZE 1968 : Ruský pohled. Ed. Josef Pazderka. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; Torst, 2011. 270s. ISBN 978-80-87211-49-6 SEDM pražských dnů: 21.-27. srpen 1968 : dokumentace. Josef Macek a kol. Vyd. 1. Praha: Academia, 1990. 406 s. ISBN 80-200-0237-5 SÍS, Petr. Tibet: Tajemství červené krabičky. 1. české vydání. Praha: Raketa v produkci nakl. Labyrint, 2005. [55] s. ISBN 80-86803-03-1 SÍS, Petr. Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. 1. české vydání. Praha: Raketa v produkci nakl. Labyrint, 2007. [54] s. ISBN 978-80-86803-12-8 ŽAGABPA, Cepín Wangčhung Dedän. Dějiny Tibetu. Přel. Josef Kolmaš. Praha: nakladatelství Lidové noviny, 2000. 428 s. ISBN 80-7106-410-6 Jan Mrázek: Pravda – autenticita – Charta 77 Heidegger, M.: O pravdě a bytí, Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela; Hogenová, A.: Jan Hus, Čas a sebepoznání; Husserl, E.: Krize evropských věd; Nietzsche. F: Zrození tragédie z ducha hudby; Hvížďala, K.: Dálkový výslech. Patočka, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin, Čím je a čím není Charta 77; Kolektiv autorů: Charta 77;

Jak psát záznamy Svět dětí