Třetí cyklus: divadelní tvorba, 2. ročník SŠ/ kvinta víceletého gymnázia

Třetí cyklus: divadelní tvorba, 2. ročník SŠ/ kvinta víceletého gymnázia

Výuka spočívá v tvorbě vlastní autorské inscenace, založené na dramatizaci literární předlohy nebo na vlastním námětu učitele nebo studentů. Součástí práce na inscenaci je i seznámení (výklad) s funkcí a pracovních úkolech hlavních divadelních profesí:

a) Dramaturg a dramaturgie

b) Režisér a režie

c) Herec a herectví

d) Scénograf a scénografie

e) Skladatel/dirigent a scénická hudba

f) Choreograf a taneční složka inscenace

Závěrečná práce

Písemný záznam procesu práce na inscenaci, výklad k použitým principům a prostředkům, zhodnocení práce (skupinová práce).

Druhý cyklus: dramatický text, 1. roč. SŠ/kvinta osmiletého gymnázia Čtvrtý cyklus: Dějiny divadla – 3. a 4. ročník SŠ/ septima a oktáva víceletého gymnázia