Poznámky

Poznámky

[1] Vyšla pod názvem Škola a dramatické umění v Tvořivé dramatice 2017/2.

[2] Vyšla pod jménem Jana Bernarda (slangově „pokrývače“), protože Jan Kopecký za normalizace nesměl publikovat

[3] Viz Metodika dramatické výchovy, kapitola Pomocná cvičení; viz též J. Machalíková – R. Musil: Improvizace ve škole

[4] Hlavsa – Langová, Všetečka, Člověk v životních situacích s. 9

[5] Tamtéž, s. 23

[6] Tamtéž, ss. 60 - 79

[7] Císař, s. 21

[8] Tamtéž, s. 95

[9] Tamtéž, s. 21

[10] Tamtéž, s. 103

[11] Viz Nina Martínková….

[12] Way, s. 151_152

[13] Metodika dramatické výchovy, viz kapitoly Charakterizace, hra v roli a Improvizace s dějem

[14] Texty z pozůstalosti K. Čapka poprvé vydal F. Borový r. 1940, novější a upravené vydání Mir. Halíka vyšlo v řadě Dílo bratří Čapků, svazek Jak se co dělá – O lidech

[15] Styan s. 18

[16] Tamtéž s. 17

[17] Tamtéž, s. 29

[18] Lukavský, s. 88

[19] Mistrík, s. 116

[20] Way, s. 103 a násl.

[21] Tamtéž

[22] F. Véle: Kineziologie, s. 17

[23] Tamtéž, s. 21

[24] Tamtéž, s. 23

[25] Richter, s. 40

[26] Way, 5. kapitola, s. 83 a násl.

[27] Metodika dramatické výchovy, kapitola Pohyb a pantomima, cvičení č. 6, 7, 8,15, 16,17, 19

[28] Tamtéž, cvičení č. 10, 13, 18, 22

[29] Valenta, s. 31 a násl.

[30] Tamtéž, ss. 27 a 28-29

[31] Metodika dramatické výchovy, kapitola Objevování sebe a okolního světa, cvičení č. 5,6, 18

[32] Metodika dramatické výchovy, kapitola Charakterizace, hra v roli, cvičení č. 6, 7, 8, 9, 12, 13 16, 27, 18

[33] Tamtéž, kapitola Tvořivost, cvičení 6, 7 a 13

[34] Jan Císař: Základy dramaturgie 1 – Situace, AMU – divadelní fakulta, Praha 1999, s. 36

[35] Tamtéž, s. 63

[36] Gustav Freytag: Technika dramatu, s. 2O

[37] Jiří Marek: Nejkrásnější zahrada, Čs. Spisovatel, Praha 1973

[38] Václav Cibula: Španělské pohádky, Albatros, Praha 1984

[39] Gustav Freytag: Technika dramatu, přel. Jaroslav Žert, Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, Praha 1944

[40] Tamtéž, s. 58

[41] Viz O. Panovová: Cesty detskej literetúry na javisko, ss, 15 - 24

[42] Viz Wikipedie, heslo Žebrácká opera, revidováno

[43] Bertot Brecht, Divadelní hry 1, s. 200

[44] tamtéž

[45] viz W. Klafki: Studie k teorii vzdělání a didaktice

Čtvrtý cyklus: Dějiny divadla – 3. a 4. ročník SŠ/ septima a oktáva víceletého gymnázia Demokracie, hodnoty a lidé