Čtvrtý cyklus: Dějiny divadla – 3. a 4. ročník SŠ/ septima a oktáva víceletého gymnázia

Čtvrtý cyklus: Dějiny divadla – 3. a 4. ročník SŠ/ septima a oktáva víceletého gymnázia

Nárys koncepce

Možnost volit jako maturitní předmět

Vybrané kapitoly, četba dramatických textů a jejich analýza, částečně seminární formou, částečně hrou. Témata jsou zvolena v souladu s metodikou exemplárního vyučování jako příklady/exempla, kdy se kolem jednoho jevu nebo osoby shromáždí veškeré jeho souvislosti a okolnosti, tzn. Opouští se lineární chronologický výklad, v němž všechny části mají srovnatelnou váhu. [45]

Antika: v polovině 1. tisíciletí př. n. l., vznik z kultických obřadů k poctě božstvům, vazba na oficiální státní svátky, amfiteátry Pravidla – tři jednoty. Příběhy z řecké mytologie, z Homérových eposů Kterákoli tragédie – Aischylos, Sofokles, Euripides. Aristoteles: Poetika.

Středověk: Tři zdroje: a) potulní komedianti – návaznost na antickou frašku, b) církevní divadlo vzniklé z náboženského obřadu, c) linie školského a vzdělaneckého divadla navazující na antické literární drama. Prostorem divadla byl interiér i exteriér, kostel, krčma, námětí, louka, nádvoří apod. – diváci a herci tvořili jeden celek, hrálo se i mezi diváky.

William Shakespeare a Zlatá doba divadla: tragédie a komedie, hra dalšího dramatika doby (Lope de Vega, Calderon aj.)

Realismus – Náměty ze života, iluzívní scénografie, Tyl, Maryša.

Národní obrození a Národní divadlo, vznik národního povědomí.

A. P. Čechov, Stanislavskij a jeho metoda

Nástup avantgardy – divadelní reforma, otevřené divadlo, Osvobozené divadlo

Epické divadlo - Bertolt Brecht – epické divadlo,

Mezi válkami – Národní a Vinohradské divadlo, Čapek, Langer, herci

Absurdní divadlo – Čekání na Godota, Havel: Zahradní slavnost

„Malé formy“ – Semafor, uvolnění let 60. - hudební divadlo

Amatérské divadlo za normalizace - autorské divadlo – Divadlo versus strana a vláda

Literatura

Jan Bernard (= Jan Kopecký): Co je divadlo, SPN, Praha 1983

Wolfgang Klafki: Studie k vzdělání a didaktice, přel. J. Kotásek, SPN, Praha 1967

Utopie? Dnes zcela zaručeně. Ale něco málo by snad uskutečnitelné bylo, kéž by aspoň češtinář dostávali určitou dávku základních, zcela nezbytných a relevantních informací o tom, co je divadlo a v čem tkví jeho podstata, aby to dokázali vysvětlit ve chvíli, kdy se jim podaří pro toto téma vyčlenit aspoň jednu vyučovací hodinu.

Třetí cyklus: divadelní tvorba, 2. ročník SŠ/ kvinta víceletého gymnázia Poznámky