Závěr

Závěr

Závěr

Když pročítám, co jsem napsala, vidím celu řadu dalších možností a kombinací námětů či témat. Je to tím, že každý literární text, ale i látka historická a kterákoli jiná, má více vrstev tématu, obsahuje více různých okolností a z nich plynoucích variací příběhů a jejich realizace ve výuce. Navíc každý čteme trochu jinak, zaujme nás něco jiného, a to je právě na té práci zajímavé. Není stereotypní a je schopna reagovat na hráče, na žáky, kteří do ní vnášejí i své vlastní pohledy a poznatky. A určitě také učitel přijde na to, že jeden příběh se dá použít v několika předmětech či pedagogických situacích, v různých kombinacích, a  že ho nelze zaškatulkovat definitivně jen do jediného předmětu. I to je potěšující poznatek a možnost ozvláštnění práce.
I učitel, který bude tuto knížku číst, určitě bude často zjišťovat, že v knize, kterou vezme do ruky, je nejen příběh zde uvedený, ale celá řada dalších a v jeho situaci možná vhodnějších a přínosnějších. Je to zkrátka nikdy nekončící proces hledání, nalézání, ověřování a v každém případě obohacování výuky.

V.Etická výchova Dramatika ve vzdělávání