Glosy

Glosy

V této zemi přituhuje, v rozdělné společnosti začínají vládnout spíše nedemokratické, netolerantní, totalitní, nepřátelské, xenofobní a dá se říci nekřesťanské tendence. Děti i dospívající doma přeslechnou ledacos, a zejména v školní dramatické výchově je nutno počítat s tím, že třída se skládá z žá...

Divadlo je velice svůdné, okouzlující a člověk mu může beznadějně propadnout. Do sféry dramatické výchovy vstupují vedle bytostných učitelů i bytostní herci, režiséři – krátce řečeno divadelníci. Někdy jsou to i aktivní umělci a ti se zpravidla snaží své žáky uvést do svých milovaných aktivit co nej...

Probírám se historií Afriky, přesněji řečeno vztahem Evropanů k Africe a jejímu probádávání i k péči o ni, a narážím přitom na další zdroj nedramatičnosti. Když Afriku zkoumali s neobyčejnými, někdy až neuvěřitelnými potížemi pánové Livingstone, Stanley, který ho hledal, nebo Emil Holub, byly jejich...

Před časem jeden lékař vysvětloval v televizním pořadu, jak probíhá operace křečových žil a popis zakončil větou: „A pak pacienta vertikalizujeme“. Hle odborník na slovo vzatý, ani náhodou nevypustí z úst větu „a pak se pacient (dokonce by se dalo říct člověk) může postavit“. Jak banálně to zní!

O...

Při hledání látek pro projekty či divadlo ve vzdělávání narážím neodvratně na historii. I když pátrám po tématech jako je demokracie, ekologie, osobnosti, vždycky skončím někde v časech minulých. Mají jednu nespornou výhodu, nabízejí témata aktuální i nejaktuálnější, a přitom nehrozí, že se diskuse...

Mám dost času a tak jsem se rozhodla prozkoumat, co najde na internetu ten, kdo se chce zorientovat..

Jako první, zřejmě nejdůležitější a nejnaléhavější mi na Googlu vypadly Hry pro dramatickou výchovu/Pomůcky pro rozvoj dítěte, firma Lendid. Nabídka je opravdu bohatá. Maňásci jednotliví i sady...

V jakémkoli pojednání o dramatické výchovy, v každém výčtu cílů dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých, v RVP, ŠVP i jakýchkoli jiných dokumentech i ve všech debatách o dramatice se nezbytně objeví teze o rozvíjení tvořivosti, neboť je to v současné výchově vzdělávání princip obligátní.

Pom...

Velmi časté zdůvodnění volby literární předlohy pro dramatickou výchovu. Na počátku stojí jeden velký omyl. Literatura je častým a velmi cenným i osvědčeným východiskem práce v dramatické výchově, ale to neznamená, že literatura a dramatika jedno jsou. Už termín „literatura“ výrazně sděluje, co je j...

Jsme lidé různí a různě máme vyvinuty četné kompetence, a velmi různě si vykládáme jejich kvalitu a fungování. V oblasti dramatických i jiných uměleckých nebo parauměleckých aktivit se vždy cení tvořivost jako schopnost řešit ty či ony úkoly, ale přitom máme v různé míře vyvinuty faktory tvořivost...