Glosy

Glosy

Málokterá škola má to štěstí, že aprobace učitelů přesně odpovídají počtu tříd a předmětů, a tak je celkem běžné, že bývají pověřeni vyučováním předmětu, který nevystudovali. Jestliže ale učitel s aprobací čeština – angličtina dostane za úkol učit zeměpis, je pro to disponován alespoň tím, že měl ze...

V čísle 3. ročníku 2017 Tvořivé dramatiky vyšly dva články, týkající se otázek terminologie a pojetí té práce, kterou děláme. Roman Černík nazval svou recenzi-úvahu "Dramatická, nebo divadelní výchova?" Problém terminologie je, zejména v oboru stále ještě mladém, nekonečné tázání a hledání odpově...

Na první pohled se zdá, že slovo „cíl“ je zcela jasné a jednoznačné, znamená místo, kam hodláme dorazit, čeho chceme dosáhnout. Ale v oblasti dramatické výchovy už to až tak jasné není. Učitel se připravuje a splývá mu dohromady to, co se má žák během hodiny naučit, co má získat a pochopit, kvůli č...

Dramatická výchova velmi často naráží n a „nevěřící Tomáše“, kteří a které popisy práce, úvahy o nich, principy a jakoukoliv jinou informaci o dramatice zpochybňují tvrzením „to děti v tom a tom věku nedokážou“. Rádi konstatují, které děti a jak moc jsou schopné – neschopné, talentované – netalentov...

V kursu pro učitelky mateřských škol vznikla zajímavá a dost důležitá otázka. Skupina pracovala s pohádkou O třech kozlech Větroplaších ze Stromu pohádek z celého světa. Příběh je to jednoduchý: tři bratři Větroplaši musí cestou na pastvu přejít po můstku, pod nímž číhá nebezpečný troll, první jde n...

Myšlenka, že by k materiálům z praxe měly být i didaktické komentáře mě zaujala, ale současně ve mně vyvolala pochyby. Pustila jsem se sice do komentářů k uveřejňovaným záznamům, ale chvílemi je mi trapně a připadá mi to jako nošení sov do Athén, neboť dramatika je didaktikou vlastně prosycena. Pře...

Na redakční radě Tvořivé dramatiky v listopadu 2017 padla výtka, že v ní chybí didaktika oboru. Nepochybně jí může být víc a v různých kontextech, ale nevidím to jako palčivý probém oboru, neboť ten je pedagogikou a didaktikou zejména prostoupen. Ve studiu na KVD (o tom mohu mluvit nejspíš) je jedna...

Státnici z pedagogiky jsem dělala v roce 1970, kdy se slavilo třísté výročí úmrtí Jana Ámose Komenského. Zadřel se mi pod kůži, u každé zkoušky jsme dostali jednu otázku navíc, o Janu Ámosovi. A hlavně je to klasik spojování výuky a divadla. „Škola hrou“ je jevištní podobou jeho „Brány jazyků otevř...

Dramatická výchova se zdárně vyvíjí a žije si celkem dobře. V současnosti má Katedra výchovné dramatiky na pražské DAMU na 250 absolventů, a i když někteří pracují v jiném oboru, jsou v zahraničí, momentálně na mateřské, je to celkem slušná skupina lidí, a ovšem jsou tu absolventi JAMU, učitelé, kte...