Glosy

Glosy

Už léta mi vrtá hlavou, proč si autoři televizních pohádek tak urputně a vytrvale vymýšlejí prince, kteří se nechtějí ženit, princezny trpící bulimií nebo obezitou a tak podobně, když existuje tolik skvělých a různorodých pohádek. Mám na mysli pohádky tradiční, lidové, či jejich autorská převyprávěn...

Mám dost času a tak sleduji dění v zemi, přesněji řečeno vysílání ČT 24 v hodinách, kdy mají moderátoři čas nechat dotázaného politika vypovídat do sytosti (večer do událostí z toho vystřihnou jen větu či dvě). Také si občas masochisticky uložím jako „školení voliče“ přímý přenos z parlamentu. Vyno...

Už po několikáté v životě jsem se setkala s problémem, jak chápat ve výuce dramatické výchovy (ale ovšem i v dalších oborech, svobodu a samostatnost, které poskytuje pedagog žákům, hráčům, studentům či posluchačům vysoké školy. Je to problém každého věku a jakékoli vzdělávací instituce. Není snadné...

Kamenem úrazu mnohých písemných prací v druhém kole přijímacích zkoušek na Katedru výchovné dramatiky DAMU bývá u mnohých volba literární předlohy. Často slyšíme vysvětlení “Ta knížka je skvělá, miluju ji od dětství“ a v debatě nad problematičností volby to končívá sdělením: “Nojo, já vím, ale zjis...

Dramatická výchova v ČR funguje dobře a bohatě se rozvíjí. Učí se v základních uměleckých školách i ve školách všeobecně vzdělávacích, od mateřských po střední, jako předmět i jako metoda výuky jiných předmětů; programy dramatické výchovy nabízejí některá muzea, galerie, knihovny, divadla, dramacent...

Už dlouho jsem se s tímto termínem nesetkala ve vztahu ke školské praxi. Až nedávno jsem se dozvěděla, že v mateřských školách tato naivistická praxe stále přežívá, doufám, že v minimálním rozsahu. Podle Slovníku spisovného jazyka českého je dramatizace „upravování do formy dramatu“, což ale nezname...