Glosy

Glosy

V Rámcovém vzdělávacím programu najdete pod číslem 5.10.2. Etickou výchovou jako předmět, který škola může, ale nemusí zařadit do svého ŠVP. Toto umístění etiky je příznačné, neboť celý náš polistopadový vývoj se nese v duchu ekonomie na prvním místě, práva na nějakém tom pátém. A etika – jediný a...

Už léta mi vrtá hlavou, proč si autoři televizních pohádek tak urputně a vytrvale vymýšlejí prince, kteří se nechtějí ženit, princezny trpící bulimií nebo obezitou a tak podobně, když existuje tolik skvělých a různorodých pohádek. Mám na mysli pohádky tradiční, lidové, či jejich autorská převyprávěn...

Mám dost času a tak sleduji dění v zemi, přesněji řečeno vysílání ČT 24 v hodinách, kdy mají moderátoři čas nechat dotázaného politika vypovídat do sytosti (večer do událostí z toho vystřihnou jen větu či dvě). Také si občas masochisticky uložím jako „školení voliče“ přímý přenos z parlamentu. Vyno...

Už po několikáté v životě jsem se setkala s problémem, jak chápat ve výuce dramatické výchovy (ale ovšem i v dalších oborech, svobodu a samostatnost, které poskytuje pedagog žákům, hráčům, studentům či posluchačům vysoké školy. Je to problém každého věku a jakékoli vzdělávací instituce. Není snadné...

Kamenem úrazu mnohých písemných prací v druhém kole přijímacích zkoušek na Katedru výchovné dramatiky DAMU bývá u mnohých volba literární předlohy. Často slyšíme vysvětlení “Ta knížka je skvělá, miluju ji od dětství“ a v debatě nad problematičností volby to končívá sdělením: “Nojo, já vím, ale zjis...

Dramatická výchova v ČR funguje dobře a bohatě se rozvíjí. Učí se v základních uměleckých školách i ve školách všeobecně vzdělávacích, od mateřských po střední, jako předmět i jako metoda výuky jiných předmětů; programy dramatické výchovy nabízejí některá muzea, galerie, knihovny, divadla, dramacent...

Už dlouho jsem se s tímto termínem nesetkala ve vztahu ke školské praxi. Až nedávno jsem se dozvěděla, že v mateřských školách tato naivistická praxe stále přežívá, doufám, že v minimálním rozsahu. Podle Slovníku spisovného jazyka českého je dramatizace „upravování do formy dramatu“, což ale nezname...